Dyżury Wydziałowej KomisjI Stypendialnej

 
Informujemy, iż dla studentów, którzy chcą donieść niezbedne dokumenty do stypendium socjalnego, ustalono następujące dyżury: 
Wtorek 17.10.2017 , 11.00-13.00, 
Środa 18.10.2017 8.00-9.00,
Piątek 20.10.2017 9.00-11.00.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

P.Kropisz
27.10.2017
Wprowadzenie:
A.Suszek 27.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 27.10.2017