ERASMUS+: rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór studentów zainteresowanych realizacją części studiów w jednej z partnerskich uczelni w Europie w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Oferta skierowana jest do studentów, którzy ukończyli I rok studiów, osiągnęli dobre wyniki w nauce oraz znają języki obce. Dzięki programowi mają oni szansę na realizację części studiów w jednej z zagranicznych uczelni partnerskich na terenie Chorwacji, Niemiec, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Włoch.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 powinni:

  • Zapoznać się z informacjami dot. programu Erasmus+, w tym z dokumentem „Zasady Programu Erasmus+ w AMG”, dostępnymi jest na Uczelnianej stronie Programu Erasmus+).

  • Pobrać z ww. strony uczelnianej wzór formularza zgłoszeniowego, wypełnić go i złożyć wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie (pok. B-123) u Pani mgr Barbary Kulaszewicz do 28 lutego 2018 roku.

Wszystkie zgłoszone kandydatury zostaną zweryfikowane przez Wydziałową Komisję ds. Programu Erasmus+, która do 7 marca 2018 roku ogłosi listę osób zakwalifikowanych do wymiany międzynarodowej w roku akademickim 2018/2019. Liczba miejsc jest ograniczona.

W celu uzyskanie szczegółowych informacji proszę o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu ERASMUS+ (dr hab. Dariusz Barbucha, prof. nadzw. WPiT, Prodziekan ds. Kształcenia, pok. B-121 lub F-204) i/lub Biurem Współpracy z Zagranicą (mgr Izabela Dudek-Muczyńska, pok. B-106).

Więcej szczegółów dotyczących programu Erasmus+, w tym formularze, listę uczelni partnerskich, itp. można znaleźć na Uczelnianej stronie Programu Erasmus+.

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
06.02.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 07.02.2018