STYPENDIA NA SEMESTR LETNI

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej w AMG przyjmowane są w terminie 05.02.2018 - 20.02.2018 w pokoju 410 w godzinach dyżurów WKS.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/Rektora od semestru letniego  powinni składać kompletny wniosek.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

*Uwaga: należy uwzględnić wszystkie rodzaje dochodu studenta i/lub członka jego rodziny

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7 + orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności)

 

Studenci AMG, którzy ubiegali się o pomoc materialną w semestrze zimowym 2017/2018 - stypendium socjalne/Rektora  (o ile nie zmieniła się ich sytuacja materialna):

STYPENDIUM SOCJALNE

Jeżeli sytuacja materialna uległa zmianie studenci przedłużający zobowiązani są dostarczyć oprócz wyżej wymienionych:

  • Zgłoszenie zmian na prawo do stypendium socjalnego (Załącznik 6)
  • Dokumenty świadczące o zmianie sytuacji materialnej w rodzinie studenta    (Załącznik 3)

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7 + orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności)

Tegoroczni absolwenci studiów I stopnia AMG (którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze zimowym 2017/18) ubiegający się o pomoc materialną w semestrze letnim 2017/2018  już jako studenci studiów II stopnia składają następujące dokumenty:

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik 8. + potwierdzenie średniej z suplementu)

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7 + orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności)

Wzory wniosków znajdują się na stronie głównej Uczelni oraz na stronie WPiT

TERMINY DYŻURÓW WKS:

Lp.

Data

Godziny

1.

05.02.2018

9.30-11.30

2.

06.02.2018

9.30-11.30

 

Pozostałe daty dyżurów WKS zostaną podane w późniejszym terminie

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Popek
22.01.2018
Wprowadzenie:
A.Suszek 22.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 25.01.2018