Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

DZIEŃ ADAPTACYJNY

Informuję, iż dnia 25 września 2017 r. (poniedziałek) studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo mają Dzień Adaptacyjny (szczegółowy harmonogram w załączeniu). W tym dniu zajęcia dydaktyczne ww. studentów nie odbędą się. Pozostali studenci mają zajęcia zgodnie z planem.
 

Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 18.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 18.09.2017

Egzaminy poprawkowe u prof. dr hab. Andrzeja S. Grzelakowskiego

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Transport w gospodarce globalnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku specjalności TiLwGG odbędzie się 14.09.2017 r. o godzinie 11:00 w sali B-21.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Ekonomika i polityka transportowa dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II  roku specjalności ISTiL odbędzie się 14.09.2017 r. o godzinie 12:00 w sali B-21.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 04.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 04.09.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017