Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

V edycja InnovaBio Pomorze

InnovaBio Pomorze to program, w którym studenci nauk przyrodniczych realizują projekty badawczo-rozwojowe na rzecz firm z sektora Life Science. Prace badawcze są wykonywane pod czujnym okiem pracowników Bio Laboratorium w PPNT Gdynia. Studenci tworzą zespoły badawcze, które są odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów, począwszy od sporządzenia planu badań, kosztorysu, przez prace doświadczalne, po opracowanie ostatecznych wyników i ich prezentację na konferencji. Uczestnik programu, po ukończeniu zadania, otrzymuje Certyfikat udziału w IBP, może też w ramach IBP odbyć swoje praktyki letnie.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 10.05.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017