dlaczego warto studiować na WPiT

Z perspektywy Dzieknów WPiT ...

„Z tradycją w nowoczesność” to hasło odzwierciedlające blisko 50. letnie doświadczenie oraz cele strategiczne Wydziału uwzględniające potrzebę promocji przedsiębiorczości, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Nasze oferty kształcenia, dostosowywane do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy, gwarantują osiągnięcie przez absolwentów kompetencji adekwatnych do oczekiwań pracodawców.

Realizowane na Wydziale zajęcia dydaktyczne oparte są o atrakcyjne programy studiów, powstające przy współpracy z wybitnymi praktykami – członkami Rady Partnerów WPiT oraz doskonalone dzięki efektom badań naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Programy te umożliwiają naszym Studentom udział w specjalistycznych szkoleniach, praktykach i stażach, realizowania części studiów poza granicami kraju oraz uzyskanie certyfikatów kompetencji zawodowych. Dzięki temu studiujący uzyskują niezbędną wiedzę, umiejętności oraz szerokie kompetencje społeczne istotne dla rozwoju ich przyszłej kariery zawodowej, konieczne do sprostania wyzwaniom 4. rewolucji przemysłowej.

Prowadzimy studia w systemie trójstopniowym, tj. studia I stopnia (licencjackie na kierunku Innowacyjna Gospodarka i inżynierskie na kierunku Towaroznawstwo), II stopnia (magisterskie) na obu kierunkach oraz III stopnia (doktoranckie) na kierunku Towaroznawstwo. Swoją ofertę edukacyjną adresujemy również do cudzoziemców, zapraszając na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku Innowacyjna Gospodarka w ramach specjalności: Maritime Economics and Logistics (Bachelor’s Degree Program) oraz International Trade, Transport and Logistics (Master’s Degree Program).

Nasi Studenci aktywnie działają w wielu organizacjach studenckich, sekcjach sportowych oraz w kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale, gdzie rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Organizują konferencje naukowe o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, a także spotkania z przedstawicielami biznesu i ludźmi sukcesu.

Naszym absolwentom i wszystkim osobom aktywnym zawodowo oferujemy możliwość doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności oraz zwiększenia kompetencji zawodowych na studiach podyplomowych, realizowanych w cyklu dwu semestralnym. Zapraszamy na oferowane w tej formule studia: Logistyka i Transport Międzynarodowy, Rzeczoznawstwo i Kontrola Jakości oraz Usługi Żywieniowe i Dietetyka. Zapraszamy do studiowania na Wydziale, który otworzy przed Wami możliwość uzyskania kompetencji zawodowych pożądanych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy, dających również szansę podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Z perspektywy Studentów ...

Na kierunek Towaroznawstwo trafiłem w pewnym sensie przypadkiem. Po skończeniu klasy o profilu humanistycznym, szukając kierunku, który zapewni mi przyszłość trafiłem na Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Dzięki dobremu poziomowi kształcenia i nie ukrywając również pracy własnej szybko dogoniłem koleżanki i kolegów, którzy ukończyli liceum - klasę o profilu biologiczno-chemicznym. Liczne laboratoria i ciekawe zajęcia były zaskoczeniem dla znajomych ze szkoły średniej wypytujących czym jest Towaroznawstwo. Oprócz wykształcenia uczelnia zapewniła mi szerokie pole do popisu w rozwoju własnych zainteresowań. Zaangażowałem się w pracę w kole naukowym Towaroznawstwa i pojechałem na kilka konferencji naukowych. Dodatkowo odnalazłem swoje „artystyczne ja” śpiewając w Chórze Akademii Morskiej, o czym nie pomyślałbym jeszcze w liceum. Poznałem wielu przyjaznych studentów i życzliwych pracowników AMG. Dzięki dofinansowaniu z Akademii miałem okazję pojechać do Bremenhaven oraz brać udział w obozach narciarskich. Polecam studia w Akademii Morskiej w Gdyni, szczególnie na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

     Michał Świtalski, Student WPiT AMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Biuro Dziekana
01.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 14.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 09.04.2018