Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK.
  2. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
  3. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
  4. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości - tylko kandydaci na I stopień studiów.
  5. Oryginał i kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - tylko kandydaci na I stopień studiów.
  6. Oryginał i ksero dyplomu oraz suplementu do dyplomu (w wypadku gdy uczelnia Kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia) -  tylko kandydaci na II stopień studiów. 
  7. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Towaroznawstwo. 

Wzory:

Jeżeli w imieniu kandydata dokumenty składa inna osoba należy do dokumentów dołączyć upoważnienie. 

 wzór    wpit.am.gdynia.pl/images/rekrutacja/upowanienie.pdf