Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Dla
Kandydatów

Towaroznawstwo i zarządzanie jakością II stopnia

TOWAROZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Kierunek: Towaroznawstwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia;  

– 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera

– 4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata - dyplom magistra

 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • towaroznawstwa współczesnych oraz innowacyjnych produktów spożywczych i przemysłowych,
 • nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w towaroznawstwie,
 • metod statystycznych stosowanych w sterowaniu procesami produkcyjnymi,
 • systemów certyfikacji jakości wyrobów,
 • metod oceny autentyczności i identyfikowalności towarów,
 • współczesnych problemów ekologicznych oraz zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska,
 • znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, bezpieczeństwem żywności),
 • systemów sterowania jakością w laboratoriach,
 • metod i technik doskonalenia jakości produktów i usług,
 • systemów informatycznych stosowanych do wspomagania systemów zarządzania.

 

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE? 

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • kształtowania oraz oceny jakości współczesnych oraz innowacyjnych produktów spożywczych i przemysłowych
 • doboru i stosowania nowoczesnych metod analitycznych oceny jakości produktów i usług
 • oceny autentyczności oraz projektowania systemów identyfikowalności towarów
 • planowania i wdrażania działań związanych z atestacją i certyfikacją jakości wyrobów
 • projektowania, wdrażania oraz oceny systemów zarządzania w laboratoriach pomiarowych i badawczych
 • planowania i wdrażania działań związanych z doskonaleniem znormalizowanych systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych różnych branż
 • doboru i stosowania metod i technik rozwiązywania problemów związanych z jakością wyrobów i usług
 • kierowania zespołem rozwiązującym problemy związane z jakością produktów i usług
 • ciągłego poszerzania wiedzy oraz rozwoju kompetencji niezbędnych do odpowiedzialnej realizacji zadań należących do towaroznawcy

Studenci kierunku Towaroznawstwo mają możliwość uzyskania następujących certyfikatów wydawanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.:

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach różnego typu, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych różnych branż na stanowiskach specjalistów w zakresie zarządzania jakością oraz kształtowania i kontroli jakości wyrobów i usług. Są również przygotowani do pełnienia funkcji pełnomocnika kierownictwa ds. systemów zarządzania w przedsiębiorstwach oraz laboratoriach pomiarowych i badawczych, a także do pracy w jednostkach akredytujących i certyfikujących, oddziałach kontroli towarowo-celnej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, strukturach UE w zakresie tworzenia warunków prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów oraz kreowania polityki produktowej, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów  i usług oraz instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych.