Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Dla
Kandydatów

Handel i usługi - menedżer produktu II stopnia

HANDEL I USŁUGI – MENEDŻER PRODUKTU

Kierunek : Towaroznawstwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia;  
– 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera
– 4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata - dyplom magistra

Specjalność jest adresowana do przyszłych menedżerów i przedsiębiorców, działaczy gospodarczych, pracowników administracji z zakresu handlu i usług. 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Absolwenci specjalności posiadają wiedzę z zakresu:

 • ekonomii, ekonomii menadżerskiej, marketingu metod i technik menedżerskich oraz zarządzania produktem i zarządzania jakością oraz jej kształtowania,
 • organizowania działalności handlowej, produkcyjnej lub usługowej i zarządzania nimi,
 • opakowalnictwa, przechowalnictwa i towaroznawczej oceny jakości towarów.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE? 

Absolwenci specjalności zdobędą umiejętności i kompetencje:

 • umożliwiające założenie własnej dzielności gospodarczej w zakresie handlu i usług,
 • w zakresie opracowania strategii działań przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
 • niezbędne do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich,
 • przeprowadzania badań rynku konsumenta oraz analizowania i kształtowania relacji z klientem,
 • dokonywania analizy rynku i jego zapotrzebowania,
 • w zakresie oceny jakość produktów, dbałości o zachowanie ich jakości i przydatności, analizowania i wprowadzania modyfikacji produktów w celu jego uatrakcyjnienia,
 • użytkowania systemów informatycznych i ich aplikacji do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem,
 • współpracy w wielokulturowych zespołach zadaniowych,

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci kończący studia II stopnia na specjalności Handel i Usługi – Menedżer Produktu są specjalistami w zakresie planowania, organizacji i kierowania przedsiębiorstwami handlowymi i usługowymi. Posiadają przygotowanie menedżerskie poparte wiedzą z zakresu ekonomii, marketingu i towaroznawstwa. 

Studia na tej specjalności przygotowują absolwenta do uruchomienia własnej działalności gospodarczej o różnym profilu. Zdobyta wiedza z zakresu towaroznawstwa i technik menedżerskich umożliwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowisku specjalisty do spraw jakości i jej kształtowania, promocji produktu. Ponad to odpowiednim miejscem pracy dla absolwentów specjalności są stanowiska menedżera, specjalisty sprzedaży, kontroli jakości produktu w firmach handlowych i usługowych.