Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Koło Naukowe Społecznej Odpowiedzialności Organizacji

Spotanie Naukowego Koła Społecznej Odpowiedzialności Organizacji

Członków Naukowego Koła SOO oraz wszystkie osoby, którym bliska jest tematyka społecznej odpowiedzialności organizacji zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się dnia 17.12.2015 o godz. 15.15 w sali B-435.

Podczas spotkania:
- słów kilka przekaże opiekun Koła - dr Edyta Spodarczyk - współzałożycielka Fundacji Społecznej Odpowiedzialności Organizacji HELISA
- dokonamy wyboru zarządu koła
- rozwiniemy nasze spojrzenie na społeczną odpowiedzialność organizacji podczas gry tematycznej
- zweryfikujemy plan działalności koła na 2016 rok.

pozdrawiamy i mamy nadzieję - do zobaczenia !

Założyciele NK SOO

Wizja, misja i cel działalności NK SOO

Wizja Naukowego Koła: „Koło Naukowe Społecznej Odpowiedzialności Organizacji – uczelnianą organizacją studencką otwartą na otoczenie społeczno-gospodarcze, ukierunkowaną na współpracę nauki z biznesem oraz efektywną realizację działalności badawczej, naukowej i organizacyjnej”   

Misja Naukowego Koła: „Propagowanie idei społecznej odpowiedzialności organizacji
w środowisku akademickim i biznesowym oraz wspieranie w szeroko rozumianym rozwoju członków Koła Naukowego”

Cel Koła Naukowego: „Wspieranie w rozwoju interpersonalnym, naukowo-badawczym
i organizacyjnym członków Koła Naukowego oraz podejmowanie działań w środowisku akademickim i biznesowym na rzecz propagowania idei społecznej odpowiedzialności organizacji”.

Opiekun NK SOO - dr Edyta Spodarczyk

Statut Naukowego Koła SOO

Statut Naukowego Koła Społecznej Odpowiedzialności Organizacji