Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Stypendia

Stypendium projakościowe

Doktoranci zainteresowani uzyskaniem zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych mogą składać komplety dokumentów, w tym kserokopie dorobku naukowego, w pokoju B-37 w godz. od 10.00 do 13.00 w każdy wtorek, środę czwartek i piątek do dnia 24 marca 2017 r. włącznie.

Czytaj więcej...

STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej w AMG przyjmowane są w terminie 14.02.2017÷22.02.2017 w pokoju C-3 w godzinach dyżurów WKSD.

Wzory wniosku znajdują się na stronie głównej Uczelni oraz na stronie WPiT, lub pod adresem:
http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/zal.1_2014-12-17_1.pdf

Do wniosków należy dołączyć także oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innej uczelni (Zał. nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości,przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 05.11.2014 r.):
http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/zal.1-14_1.pdf

TERMINY DYŻURÓW WKSD:
14.02.2017 godz. 09.00-10.00
15.02.2017 godz. 13.00-14.00
22.02.2017 godz. 11.00-12.00
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które otrzymały Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Lista osób, które otrzymały Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym 2016/2017: 

Lp. Nr albumu 1. 23549 2. 28766 3. 23393 4. 18626 5. 33353 6. 2654 7. 15662

Lista rankingowa doktorantów ubiegających się o stypendium rektora dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Lista rankingowa doktorantów ubiegających się o stypendium rektora dla
najlepszych doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:

Lp.	Nr albumu	Suma punktów
1.		23549	193,60
2.		28766	156,00
3.		23393	97,30
4.		18626	90,00
5.		33353	86,12
6.		2654. 	79,80
7.		15662	74,45
8.		16099	73,00
9.		25234	66,00
10.		21579	65,80
11.		21648	61,00
12.		39103	29,00

Dyżury WKSD WPiT dla Doktorantów WPiT

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów WPiT

Dyżury WKSD WPiT (pokój B-17):
27.09.2016r. – godz. 8.00-10.00
30.09.2016r. – godz. 13.00-14.30
03.10.2016r. – godz. 8.00-10.00
07.10.2016r. – godz. 13.00-14.30
14.10.2016r. – godz. 13.00-13.30

Kompletną dokumentację stypendialną należy dostarczyć do WKSD WPiT w czasie wyznaczonych dyżurów. Informujemy, że weryfikowana będzie autentyczność informacji zawartych w dołączonych załącznikach.

 

Stypendium Ministra na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia

Stypendium Ministra na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia

Rozpoczął się nabór wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Informacja na temat stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 znajduje się tutaj

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017 znajduje się tutaj

Student / doktorant składa KOMPLETNY wniosek wraz z załącznikami w Dziekanacie WPiT w terminie do 05.10.2016 r. (Zarządzenie nr 12 Rektora AMG z dnia 20.07.2016 r.)

Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składanie wniosków w roku akademickim 2016/2017

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium niepełnosprawne, zapomoga) dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017 od 26.09.2016r. do 15.10.2016r. Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane. 

W roku w/w wysokość dochodu na netto na jednego członka rodziny uprawnionego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi:

stypendium wyższe: od 0 do 668,20 zł netto

stypendium niższe od 668,21 do 850,20 zl netto. 

Przedłużenia stypendiów

Zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni § 14 punkt 1  należy złoży wnioski o przedłużenie stypendiów do 4.03.2016r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyżury WKSD:

22.02 - 24.02 (pokój B-17) godzina 9.00 - 10.00
29.02 - 02.03 (pokój C-32) godzina 10.00 - 11.00
3.03 - 4.03 (pokój B-17) godzina 9.00 - 10.00

 

Stypendium Rektora

 

Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 przyznano osobom o następujących numerach indeksu:

23393

23549

21648

39103

33353

15662

18626

 

Lista rankingowa doktorantów

Lista rankingowa doktorantów ubiegających się o stypendium rektora dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016:

Lp.

Nr indeksu

Suma punktów

1.

23393

105,6

2.

23549

88,45

3.

21648

50,5

4.

39103

50

5.

33353

48

6.

15662

46

7.

18626

45

8.

28766

33,5

UWAGA!


Prosimy o niezwłoczne dostarczenie dyspozycji przelania stypendium na konkretny numer konta bankowego oraz wraz z podaniem swojego numeru PESEL. W razie problemów z szybkim dostarczeniem wspomnianego dokumentu można przesłać jego skan na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja podstawowe

Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni  doktorant może otrzymywać pomoc materialną w formie:

1.    stypendium socjalnego,

2.    stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3.    stypendium dla najlepszych doktorantów,

4.    zapomogi

 

Świadczenia z pkt. 1,2,4 przyznawane są przez Dziekana WPiT na wniosek doktoranta, który należy złożyć do 16.10.2015 r. 

Zasady przyznawania w/w świadczeń oraz wzór wniosku wraz z  wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku znajdują się w zakładce „Student -> Stypendia” (Link: http://wpit.am.gdynia.pl/index.php/stypendia/665-wykaz-dokumentow-ktore-nalezy-dolaczyc-do-wniosku-o-stypendium-socjalne-w-roku-akademickim-2014-2015 ).

 

Świadczenie z pkt. 3 przyznawane jest przez Rektora lub Prorektora ds. Kształcenia na wniosek doktoranta według kryteriów przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów.

 

Doktorant, który w roku akademickim 2014/2015 spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej; składa: 


1) wniosek o przyznanie stypendium  
2) ocenę  postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/zal.4_2014-12-17.pdf
3) ocenę stopnia zaangażowania w pracy dydaktycznej http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/zal.5_2014-12-17.pdf
4)  kopię ocen uzyskanych w roku akademickim 2014/2015
5) potwierdzenie osiągnięć naukowych złożone z oświadczeniami o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji

6) potwierdzenia o innych osiągnięciach 

 

do Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów WPiT do 16 października 2015 roku.

 

Kompletną dokumentację należy dostarczyć do WKSD WPiT podczas dyżurów, które odbędą się:

  • 29.09.2015 r. - godz 13.30-14.30 (pokój B-17)
  • 09.10.2015 r. - godz. 13.00-13.30 (pokój C-132)
  • 11.10.2015 r. - godz. 9.00-10.00 (pokój B-17)
  • 16.10.2015 r. - godz. 10.00-12.00 (pokój B-18)

Stypendium Ministra na rok akademicki 2015/2016 za wybitne osiągnięcia.

Rozpoczął się nabór wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 znajduje się tutaj

Doktorant składa wniosek wraz z załącznikami w Dziekanacie WPiT w terminie do 5.10.2015 r.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terminy składania wniosków 2015/2016 dla Doktorantów

Wnioski o przyznawanie pomocy materialnej dla doktorantów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni będzie można złożyć w terminie od 28.09.2015r. do 16.10.2015r. Miejsce składania wniosków zostanie podane w późniejszym terminie. Dyżury zostaną podane po rozpoczęciu roku akademickiego 2015/2016! 

Dyżury WKSD

Dyżur WKSD odbędzie się 27.02.2015r godzina 10.00 - 12.00, Anna Suszek-Namroży -pok.C-33 (budynek C, od ulicy Grabowo)

Wnioski o stypendium socjalne na semestr letni 2014/2015

Doktoranci, którzy chcą ubiegać się o stypendium socjalne proszeni są o skompletowanie właściwych dokumentów i przyniesienie ich wraz z wnioskiem do WKSD, podczas dyżurów.

Dyżury WKSD rozpoczną się dnia 16.02.2015r., dokładne terminy i godziny dyżurowania zostaną podane w późniejszym terminie.