Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Rekrutacja - informacje ogólne

Rekrutacja krok po kroku

   

Rekrutacja krok po kroku

 1. W terminie 02.05.17r. - 14.07.17r. - zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - www.irk.am.gdynia.pl .
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto Akademii Morskiej w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
 3. Od 12.06.17r. do 14.07.17r., w białej teczce dostarcz wymagane dokumenty w godzinach pracy Komisji. 
 4. Czekaj na wstępne wyniki rekrutacji - 17.07.17r.
 5. Do 24.07.17r. dostarcz oryginały dokumentów.
 6. Ogłoszenie ostatecznych wyników 26.07.17r.

Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI 2017/2018

w Akademii Morskiej w Gdyni

 

STUDIA STACJONARNE I, II, III stopnia

od 2.05.2017 r. -  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 14.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

24.07.2017 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

 

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r.- przyjmowanie  kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

 

STUDIA NIESTACJONARNE I, II, III stopnia

od 2.05.217 r.  -  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 15.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

24.07.2017 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

do 22.09.2017 r. – wniesienie opłaty za I semestr 

 REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów  w godz. wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

 

Rekrutacja na semestr letni 2017/2018

Studia stacjonarne II stopnia

15.01.2018 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

11.12.2017 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

 

Zasady rekrutacji na WPiT

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego

Czytaj więcej...

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK.
 2. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 3. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
 4. Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis na prawach oryginału świadectwa dojrzałości.
 5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 6. Oryginał dyplomu oraz suplementu do dyplomu (w wypadku gdy uczelnia Kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia) -  tylko kandydaci na II stopień studiów. 
 7. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Towaroznawstwo. 

Wzory: