Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Rekrutacja - informacje ogólne

Rekrutacja krok po kroku

   

Rekrutacja krok po kroku

 1. W terminie 02.05.17r. - 14.07.17r. - zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - https://irk.am.gdynia.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html .
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto Akademii Morskiej w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
 3. Od 12.06.17r. do 14.07.17r., w białej teczce dostarcz wymagane dokumenty w godzinach pracy Komisji. 
 4. Czekaj na wstępne wyniki rekrutacji - 17.07.17r.
 5. Do 24.07.17r. dostarcz oryginały dokumentów.
 6. Ogłoszenie ostatecznych wyników 26.07.17r.

Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI 2017/2018

w Akademii Morskiej w Gdyni

 

STUDIA STACJONARNE I, II, III stopnia

od 2.05.2017 r. -  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 21.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

24.07.2017 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

 

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r.- przyjmowanie  kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

 

STUDIA NIESTACJONARNE I, II, III stopnia

od 2.05.217 r.  -  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 14.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

24.07.2017 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

do 22.09.2017 r. – wniesienie opłaty za I semestr 

 REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów  w godz. wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

 

Rekrutacja na semestr letni 2017/2018

Studia stacjonarne II stopnia

15.01.2018 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

11.12.2017 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

 

Zasady rekrutacji na WPiT

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego

Czytaj więcej...

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK.
 2. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 3. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
 4. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości - tylko kandydaci na I stopień studiów.
 5. Oryginał i kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - tylko kandydaci na I stopień studiów.
 6. Oryginał i ksero dyplomu oraz suplementu do dyplomu (w wypadku gdy uczelnia Kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia) -  tylko kandydaci na II stopień studiów. 
 7. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Towaroznawstwo. 

Wzory:

Jeżeli w imieniu kandydata dokumenty składa inna osoba należy do dokumentów dołączyć upoważnienie. 

 wzór    wpit.am.gdynia.pl/images/rekrutacja/upowanienie.pdf