Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Informacje studia stacjonarne

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC DYPLOMOWYCH

Ostatecznym terminem złożenia prac dyplomowych licencjackich i magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych kończących studia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 jest

30.09.2017 r.

Ankieta

BADANIE ANKIETOWE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  OBOWIĄZKÓW DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE LETNIM
ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

 

Na podstawie art. 12, ust. 3, ppkt. k) Regulaminu Studiów AMG oraz Zasad dokonywania przez studentów i doktorantów  oceny nauczyciela akademickiego w zakresie  wypełniania przez nauczycieli akademickich  obowiązków dydaktycznych (załącznik do Uchwały Senatu AMG Nr 349/XV z dnia 31.03.2016 roku),  studenci i doktoranci AMG oceniają nauczyciela akademickiego w zakresie  wypełniania  obowiązków dydaktycznych poprzez badanie ankietowe.

 

Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne
w ramach wydziału, jak również osoby świadczące usługi dydaktyczne na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Ankietowanie rozpoczęło się pierwszego dnia letniej sesji egzaminacyjnej i trwa do 15.07.2017 roku.

 

Bardzo prosimy o aktywne uczestnictwo w badaniu ankietowym.            

 

 

Gdynia, dnia 08.06.2017 roku

 

 

GODZINY REKTORSKIE 30.05.2017

 

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni zaprasza wszystkich na I Festyn Sportowy o Puchar JM Rektora AMG, który odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) od godz. 12:00 na terenie obiektów sportowych Akademii Morskiej
w Gdyni.

 

W związku z organizacją I Festynu Sportowego o Puchar JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – Rektor AMG ogłasza
w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) od godz. 12:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny Rektorskie).

 

Seminarium i konsultacje prof. dr hab. M. Śmiechowskiej

 

W dniach 15.05. – 16.05. seminarium i konsultacje z prof. dr hab. Marią Śmiechowską zostają odwołane.

 

Polsko-Niemieckie Studenckie Seminarium Naukowe

07.05.2017 - 12.05.2017

W dniach od 7 do 12 maja 2017 roku, w Akademii Morskiej w Gdyni odbędzie się XIV edycja polsko-niemieckiego studenckiego seminarium naukowego "MANAGING CULTURAL DIVERISTY IN EUROPE", organizowanego przez Akademię Morską w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven.

Seminarium trwa łącznie 2 tygodnie: w pierwszym tygodniu gościmy studentów z Hochschule Bremerhaven w Akademii Morskiej w Gdyni, a następnie (w dniach od 28 maja do 3 czerwca 2017 roku) studenci AMG udają się do Hochschule Bremerhaven, gdzie kontynuują zajęcia wspólnie z niemieckimi studentami.

Program seminarium obejmuje wykłady w języku angielskim realizowane przez wykładowców obu uczelni, spotkania z władzami uczelni i przedstawicielami organizacji studenckich, a także wizyty w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach. Poza celami naukowo-dydaktycznymi, seminarium ma za zadanie przybliżyć studentom polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni i zachęcić do podjęcia studiów w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+,  jak również umożliwić im poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza i landu Bremy.

odwołane zajęcia dr hab. Ireneusza Czarnowskiego, prof. AMG

W dniu 08.05.2017r. (poniedziałek) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr hab. inż. I. Czarnowskiego, prof. AMG:

 - wykład z przedmiotu „Grafika komputerowa” specjalność IG, sem. 4, godz. 11.00-13.00, wykład zostanie odrobiony 10.05.2017r. (środa) godz. 15.00-17.00.

Godziny dziekańskie - 13.04.2017

Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG

 ogłasza w dniu 13.04.2017 r. (czwartek)

godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych

pierwszego i drugiego stopnia WPiT od godziny 13.00 do końca dnia.