Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Seminaria dyplomowe

Studia niestacjonarne 

Zapisy na seminarium dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim (2016/2017) prowadzi Dziekanat dla kierunku:

  • Innowacyjna Gospodarka I i II stopień zapisy od 7 marca  2017 r.  do 12 marca 2017 r.     
  • Towaroznawstwo II stopień zapisy od 14 marca  2017 r.  do 19 marca 2017 r.     

Zapisy dokonywane są drogą elektroniczną pod adresem http://wdwn.wpit.am.gdynia.pl  DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH                                                  

Zapisując się na seminarium należy określić preferencje wyboru seminarium cyframi                  

  •  od 1 do 7 - Innowacyjna Gospodarka I st. - semestr 4                                
  • od 1 do 8 - Innowacyjna Gospodarka II st. - semestr 2                                              
  •  od 1 do 8 - Towaroznawstwo II st. - semestr 1 i 2

Przydział do grupy seminaryjnej nastąpi wg kryterium średniej ocen z ostatniego semestru. Osoby, które w terminie nie dokonają wyboru, zostaną przydzielone do seminarium w ostatniej kolejności (do grup, w których będą wolne miejsca ). Informujemy, iż uruchomione zostaną seminaria o największej liczbie deklaracji. Wykaz seminariów rozpoczynających się w semestrze letnim 2016/2017 dla studentów niestacjonarnych zatwierdzonych na RW dnia 15.12.2016 r.                   

 

Innowacyjna Gospodarka studia pierwszego stopnia

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Dr Agnieszka Hajduk Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych
2. Dr Andrzej Pogorzelski Finanse przedsiębiorstw/Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw
3. Dr Katarzyna Skrzeszewska Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz gospodarek
4. Dr Małgorzata Stvol Aspekty prawne finansów i przedsiębiorczości
5. Dr Robert Marek Przemiany gospodarcze a rozwój przedsiebiorstw sektora TSL
6. Dr Sławomir Skiba Procesy logistyczne w działalności gospodarczej
7. Dr inż. Janusz Żółkiewicz Współczesne systemy informatyczne, technologie w biznesie


Innowacyjna Gospodarka studia drugiego stopnia

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski Rynki transportowe i towarowe w gospodarce globalnej - wyzwania logistyczne
2. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Biznes elektroniczny oraz technologie ICT w zarządzaniu
3. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska Usługi-organizacja i marketing
4. Dr hab. Marek Grzybowski, prof. nadzw. AMG Zarządzanie przedsiębiorstwem w innowacyjnej gospodarce
5. Dr hab. Maciej Matczak, prof. nadzw. AMG Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw na rynkach transportowych i logistycznych
6. Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. AMG Współczesna gospodarka w świetle paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju (w tym aspekty transportowe i logistyczne)
7. Dr Andrzej Pogorzelski Finanse przedsiębiorstw/Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw
8. Dr Violetta Skrodzka Ewidencja i wykorzystanie informacji finansowych w działalności

Towaroznawstwo studia drugiego stopnia

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Prof. dr hab. inż.  Piotr Bykowski Bezpieczeństwo żywności - metody i kierunki jego zapewnienia, ich miejsce w prawie UE
2. Prof. dr hab. Maria Śmiechowska Jakość i ekologia w towaroznawstwie
3. Dr hab.inż. Aneta Ocieczek,prof. nadzw. AMG Technologiczne i przechowalnicze aspekty kształtowania jakości żywności
4. Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AMG Funkcjonalne i biologicznie aktywne składniki żywności
5. Dr inż. Agnieszka Rybowska Konsument na polskim rynku
6. Dr inż. Anita Kukułowicz Żywność pochodzenia wodnego oraz wzbogacana dodatkami pochodzenia roślinnego
7. Dr inż. Agata Szkiel Znormalizowane systemy zarzadzania - jakością, bezpieczeństem żywności oraz środowiskowego
8. Dr inż. Agnieszka Pałka Jakość produktów mrożonych

Opis tematyki seminariów:

 

Studia stacjonarne 

Zapisy na seminarium dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim (2016/2017) prowadzi Dziekanat od 21 lutego 2017 r.  do 26 lutego 2017 r. 
Zapisy dokonywane są drogą elektroniczną pod adresem http://wdws.wpit.am.gdynia.pl  DLA STUDENTÓW STUDIÓW
Zapisując się na seminarium należy określić preferencje wyboru seminarium cyframi:

od 1 do 11 - Innowacyjna Gospodarka I st. - semestr 4
od 1 do 12 - Innowacyjna Gospodarka II st. - semestr 2
od 1 do 12 - Towaroznawstwo II st. - semestr 1 i 2

Przydział do grupy seminaryjnej nastąpi wg kryterium średniej ocen z ostatniego semestru. Osoby, które w terminie nie dokonają wyboru, zostaną przydzielone do seminarium w ostatniej kolejności (do grup, w których będą wolne miejsca ).Informujemy, iż uruchomione zostaną seminaria o największej liczbie deklaracji 

 

Wykaz seminariów rozpoczynających się w semestrze letnim 2016/2017 dla studentów stacjonarnych:

Innowacyjna gospodarka studia I stopnia:

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Nowoczesne technologie i narzędzia zarządzania
2. Dr Michał Igielski Wykorzystania dofinansowania zewnetrznego jako narzędzia rozwoju przedsiębiortsw w XXI wieku
3. Dr Andrzej Pogorzelski Finanse przedsiębiorstw/Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw
4. Dr Katarzyna Skrzeszewska Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz gospodarek
5. Dr Małgorzata Stvol Aspekty prawne finansów i przedsiębiorczości
6. Dr Magdalena Klopott Proekologiczne zagadnienia transportu i logistyki
7. Dr Robert Marek Przemiany gospodarcze a rozwój przedsiebiorstw sektora TSL
8. Dr Joanna Miklińska Logistyka i usługi logistyczne w łańcuchach i sieciach dostaw
9. Dr Sławomir Skiba Procesy logistyczne w działalności gospodarczej
10. Dr Ilona Urbanyi-Popiołek Handel morski i transport międzynarodowy
11. Dr inż.  Janusz Żółkiewicz Systemy i technologie informatyczne w biznesie

Innowacyjna Gospodarka II stopnia:

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski Rynki transportowe i towarowe w gospodarce globalnej - wyzwania logistyczne
2. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Biznes elektroniczny oraz technologie ICT w zarządzaniu
3. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska Usługi - organizacja i marketing
4. Dr hab. Dariusz Barbucha prof. nadzw. AMG Systemy informatyczne w logistyce
5. Dr hab. Marek Grzybowski, prof. nadzw. AMG Zarządzanie przedsiębiorstwem w innowacyjnej gospodarce
6. Dr hab. Maciej Matczak, prof. nadzw. AMG Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw na rynkach transportowych i logistycznych
7. Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. AMG Współczesna gospodarka w świetle paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju (w tym aspekty transportowe i logistyczne) 
8. Dr Magdalena Klopott Zrównoważony transport i logistyka
9. Dr Joanna Miklińska Współczesne tendencje w rozwoju globalnych łańcuchów dostaw i logistyczne aspekty ich funkcjonowania
10. Dr Ilona Urbanyi-Popiołek Transport w handlu międzynarodowym
11. Dr Andrzej Pogorzelski Finanse przedsiębiorstw/Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw
12. Dr Violetta Skrodzka Ewidencja i wykorzystanie informacji finansowych w działalności

Towaroznawstwo studia II stopnia

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Prof. dr hab. inż.  Piotr Bykowski Bezpieczeństwo żywności - metody i kierunki jego zapewnienia, ich miejsce w prawie UE
2. Prof. dr hab. inż.  Piotr Przybyłowski + dr inż Agata Szkiel, dr inż. Joanna Wierzowiecka, dr inż. Ewa Stasiuk, dr Anna Rój, dr inż. Beata Borkowska, dr inż. Beata Pyryt Jakość i bezpieczeństwo towarów w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju (aspekty technologiczne, środowiskowe i konsumenckie)
3. Prof. dr hab. inż.  Maria Rutkowska + dr inż.  Joanna Brzeska, dr inż.  Alina Dereszewska, dr inż. Aleksandra Heimowska, dr inż. Mariola Jastrzębska, dr inż. Katarzyna Krasowska, dr inż. Magda Morawska Problemy ekologiczne w towaroznawstwie przemysłowym
4. Prof. dr hab. Izabela Steinka Wybrane zagadnienia z higieny
5. Prof. dr hab. Maria Śmiechowska + dr inż. Joanna Newerli-Guz, dr inż. Przemysław Dmowski Jakość i ekologia w towaroznawstwie
6. Dr hab.inż. Aneta Ocieczek,prof. nadzw. AMG Technologiczne i przechowalnicze aspekty kształtowania jakości żywności
7. Dr hab. Marzenna Popek,prof. nadzw. AMG + dr Magdalena Bogalecka, dr inż. Alina Dereszewska Zrównoważony transport morski
8. Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AMG Funkcjonalne i biologicznie aktywne składniki żywności
9. Dr inż. Millena Ruszkowska Konsument na rynku produktów innowacyjnych
10. Dr inż. Joanna Wierzowiecka Systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
11. Dr inż. Jadwiga Stankiewicz Jakość produktów spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia
12. Dr inż. Przemysław Dmowski Kształtowanie i ocena jakości wybranych produktów spożywczych w cyklu ich życia

Opis tematyki seminariów: