Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Stypendia

Uwaga studenci którym przyznano pomoc socjalną w semestrze letnim 2016/2017 (

Uwaga studenci którym przyznano pomoc socjalną w semestrze letnim 2016/2017 (stypendium socjalne i stypendium Rektora dla najlepszych studentów)

Zgodnie z § 18 regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AMG:

 W przypadku decyzji przyznającej prawo do świadczeń pomocy materialnej potwierdzenie odbioru decyzji skutkuje wypłatą przyznanych świadczeń, w przypadku nieodebranie decyzji w ustalonym terminie należy ja wysłać na  adres studenta. Aby wypłata świadczeń nastąpiła w najbliższym czasie WKS zwraca się do studentów z apelem o odbiór decyzji  w ustalonych godzinach pracy Komisji. 

Dyżur WKS

W dniu 21.03 WKS będzie czynny w godzinach: 9.45- 13.00

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim 2016/2017

Uwaga Studenci!

Poniżej znajduje się ostateczna wersja listy rankingowej studentów (po weryfikacji i uwzględnieniu odwołań), którzy w semestrze letnim 2016/2017 otrzymają stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Czytaj więcej...

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Poniżej znajduje się lista rankingowa, na podstawie której będzie przyznawane stypendium Rektora dla najlepszych studentów WPiT w semestrze letnim 2016/2017. W terminie 7 dni od ogłoszenia propozycji list rankingowych studenci są zobowiązani zweryfikować dane.

Czytaj więcej...

STYPENDIA NA SEMESTR LETNI

 STYPENDIA NA SEMESTR LETNI

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej w AMG przyjmowane są w terminie 08.02.2017÷22.02.2017 w pokoju 410 w godzinach dyżurów WKS.

 Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/Rektora od semestru letniego  powinni składać kompletny wniosek.

Czytaj więcej...

Kwoty stypendiów w semestrze letnim 2016/2017

Kwoty stypendiów w semestrze letnim 2016/2017

Czytaj więcej...

Pytania FQA

Najczęściej zadawane pytania

Czytaj więcej...