Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Oferta kształcenia na studiach niestacjonarnych

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prowadzone będą niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na dwóch kierunkach:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

kierunek: Innowacyjna Gospodarka  (3 lata, dyplom licencjata), specjalność:

MEaL - Maritime Economics and Logistics

kierunek: Towaroznawstwo (3,5 roku, dyplom inżyniera), specjalności:

UŻiD - Usługi Żywieniowe i Dietetyka 

TiZJ - Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

MP - Menedżer Produktu 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

kierunek: Innowacyjna Gospodarka (2 lata, dyplom magistra), specjalności:

MIwU - Menedżer Innowacji w Usługach

RiF - Rachunkowość i Finanse

TiLwGG - Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

BE - Biznes Elektroniczny

ITTaL - International Trade, Transport and Logistics

kierunek: Towaroznawstwo (dla absolwentów z tytułem inżyniera-1,5 roku; dla absolwentów z tytułem licencjata-2 lata dyplom magistra), specjalności:

GB - Gospodarka Bezodpadowa

TiZJ -Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

ŻiD - Żywienie i Dietetyka

Ocena jakości kształcenia

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia na prowadzonych na naszym Wydziale kierunkach, zarówno na poziomie pierwszego jak i drugiego stopnia. Potwierdzeniem tej oceny jest: Uchwała Nr 496/2011 Prezydium z 30 czerwca 2011 roku, Uchwała Nr 25/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 31 stycznia 2008 r., Uchwała Nr 700/2014 Prezydium z dnia 23 października 2014 roku.