Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

O Wydziale

Misja i cele strategiczne

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni kształci na poziomie europejskim na kierunkach i specjalnościach stwarzających absolwentom szansę kariery zawodowej w warunkach gospodarki globalnej na rynku pracy, który charakteryzują stale zmieniające się potrzeby i wymagania pracodawców.

Czytaj więcej...

Profil kształcenia

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa kształci studentów na kierunkach towaroznawstwo oraz  innowacyjna gospodarka.

Czytaj więcej...

Rada Partnerów WPiT

Przy Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni funkcjonuje „Rada Partnerów WPiT”.

 

Czytaj więcej...

Jakość kształcenia

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni wydało ocenę pozytywną.

Czytaj więcej...

ISO 9001:2008

Od lipca 2004 Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

Wydział posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia zajęć, obejmującą szereg nowoczesnych sal wykładowych, pracowni komputerowych i laboratoriów. 

Czytaj więcej...

Historia Wydziału

W 1938 roku utworzono w Państwowej Szkole Morskiej, obok Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego trzeci wydział - Transport i Administracja Morska, kształcący intendentów dla statków pasażersko-towarowych.

Czytaj więcej...