Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Praca

Konkurs na stanowisko adiunkta

Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie informatyka w zakresie technologii informacyjnych i sztucznej inteligencji

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie metod ilościowych

DZIEKAN

WYDZIAŁU  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  TOWAROZNAWSTWA

AKADEMII  MORSKIEJ W GDYNI

 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w zakresie metod ilościowych

w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

 

Do konkursu na stanowisko asystenta mogąprzystąpićosoby, które spełniająwymogi określone
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2005 roku
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statucie Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Wymagania:

1.        Tytuł zawodowy magistra nauk ekonomicznych, specjalizacja z zakresu metod ilościowych
        (statystyka i ekonometria ewentualnie kierunki matematyczne) lub student ostatniego roku.

2.        Obszar kompetencji merytorycznych:

a.         statystyka oraz modele eksploracji danych (analizy wielowymiarowe, analiza danych lub inne podobne),

b.        znajomość narzędzi statystycznych (np. Statistica lub innych) w stopniu umożliwiającym realizację zadań badawczych,

c.         znajomość pakietu Office na poziomie programisty (podstawowe programowanie).

3.        Dorobek w wymaganych obszarach (udział  w konferencjach i publikacje naukowe będą dodatkowym atutem).

4.        Dobra znajomość języka angielskiego

5.        Dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania obiektowego (dowolne środowisko) oraz programowania baz danych; mile widziana znajomość Visual Studio i języka R

 

Wymagane dokumenty:

1.    Podanie

2.    Życiorys

3.    Wypełniony kwestionariusz osobowy

4.    Dyplom potwierdzający ukończenie studiów

5.    Certyfikaty potwierdzające ewentualne inne uprawnienia

 

Termin składania wniosków: do 08.09.2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2017 roku

Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa  AM w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58) 55 86 620, p. B-428

Prosimy o umieszczenie na przesłanych dokumentach klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych,
Dz. U. nr 133 poz. 883)". 

 

Gdynia, dnia 04.07.2017 roku

Konkurs na stanowisko asystena

Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie informatyka w zakresie technologii internetowych 

 

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie ekonomii i/lub finansów

DZIEKAN

WYDZIAŁU  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  TOWAROZNAWSTWA

AKADEMII  MORSKIEJ W GDYNI

 

ogłasza konkurs

na stanowisko  asystenta

w zakresie

ekonomii i/lub finansów

w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

 

Do konkursu na stanowisko asystenta mogąprzystąpićosoby, które spełniająwymogi określone
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2005 roku
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statucie Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Wymagania:

1.    Tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i/lub finanse.

2.    Posiadanie wiedzy i zainteresowań badawczych w zakresie ekonomii i/lub finansów/rachunkowości
   (udział  w konferencjach i publikacje naukowe będą dodatkowym atutem).

3.    Dobra znajomość języka angielskiego.

4.    Kompetencje i predyspozycje do interdyscyplinarnej pracy naukowej i dydaktycznej.

5.    Biegłe posługiwanie się komputerem; mile widziana znajomość narzędzi statystycznych.

 

Wymagane dokumenty:

1.  Podanie.

2.  Życiorys.

3.  Wypełniony kwestionariusz osobowy.

4.  Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra.

5.  Certyfikaty potwierdzające ewentualne inne uprawnienia.

Termin składania wniosków: do 08.09.2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2017 roku

Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa  AM w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58) 55 86 620, p. B-428

Prosimy o umieszczenie na przesłanych dokumentach klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych,
Dz. U. nr 133 poz. 883)". 

 

Gdynia, dnia 04.07.2017 roku

Konkurs na dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

Uprzejmie informuję, iż 28 lutego  2017 r. zakończy się kadencja dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli  dra J. K. Frąckowiaka. W związku z powyższym Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński ogłosił konkurs na  to stanowisko.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie metod ilościowych

DZIEKAN

WYDZIAŁU  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  TOWAROZNAWSTWA

AKADEMII  MORSKIEJ W GDYNI

 

ogłasza konkurs

na stanowisko  adiunkta

w zakresie metod ilościowych

w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Do konkursu na stanowisko adiunkta mogąprzystąpićosoby, które spełniająwymogi określone
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2005 roku
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statucie Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Wymagania:

1.        Dyplom  doktora nauk ekonomicznych lub pokrewnych.

2.        Obszar kompetencji merytorycznych:

a.         statystyka matematyczna, modelowanie oraz modele eksploracji danych (analizy wielowymiarowe, prognozowanie procesów stochastycznych, teoria podejmowania decyzji, optymalizacja, metody i modele oceny jakości oraz pochodne),

b.        znajomość narzędzi statystycznych (np. Statistica, SPSS, itp.) w stopniu umożliwiającym realizację zadań badawczych,

c.         znajomość pakietu Office na poziomie programisty (niezaawansowanym).

3.        Dorobek naukowy oraz dydaktyczny,

4.        Pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy.

5.        Dobra znajomość języka angielskiego.

6.        Mile widziana umiejętność programowania obiektowego (dowolne środowisko) oraz znajomość Visual Studio i języka R.

7.        Umiejętność przygotowywania badawczych wniosków projektowych.

 

Wymagane dokumenty:

1.    Podanie.

2.     Życiorys.

3.     Wypełniony kwestionariusz osobowy.

4.     Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia  doktora  nauk ekonomicznych lub pokrewnych.

5.     Informacje o przebiegu pracy zawodowej.

6.     Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

7.     Certyfikaty potwierdzające ewentualne inne uprawnienia.

Termin składania wniosków: do 08.09.2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  15.09.2017 roku

Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa  AM w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58) 55 86 620, p. B-428

Prosimy o umieszczenie na przesłanych dokumentach klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych,
Dz. U. nr 133 poz. 883)". 

 

Gdynia, dnia 04.07.2017 roku