Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Wymagane dokumenty

Rekrutacja krok po kroku

 1. W terminie 16.01.16r. - 10.02.17r. - zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - www.irk.am.gdynia.pl,
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto Akademii Morskiej w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
 3. Do 10 lutego 2017 roku, w białej teczce dostarcz następujące dokumenty:
  1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK,
  2. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  3. oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł),
  4. oryginał dyplomu oraz suplementu do dyplomu (w wypadku gdy uczelnia
  5. Kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia),
  6. oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis na prawach oryginału świadectwa dojrzałości,
  7. oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
  8. kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Czekaj na wstępne wyniki rekrutacji 

Wzory: