Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK.
  2. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
  3. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
  4. Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis na prawach oryginału świadectwa dojrzałości.
  5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
  6. Oryginał dyplomu oraz suplementu do dyplomu (w wypadku gdy uczelnia Kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia) -  tylko kandydaci na II stopień studiów. 
  7. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Towaroznawstwo. 

Wzory: