Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Informacje studia niestacjonarne

Towaroznawstwo I rok II stopnia specjalności UŻiD i TiZJ

UWAGA!!!!

Zmiana terminu pierwszego zjazdu dla kierunku Towaroznawstwo I rok II stopnia specjalności UŻiD i TiZJ na 10-12.03.17r.

W związku z tym ulega również przesunięciu termin opłaty za studia do dnia 10.03.17r.

Osoby, które chcą wcześniej uzyskać zaświadczenie z Dziekanatu o kontynuowaniu nauki zobowiązane są do podpisania umowy oraz dostarczenia potwierdzenia opłaty za studia.

Godziny pracy Dziekanatu: http://wpit.am.gdynia.pl/index.php/wydzial/12-kontakt/98-obslubga-studiow-niestacjonarnych

 

Plan zajęć: http://plany.wpit.am.gdynia.pl/#   (TiZJ lub UŻiD – II – STOP. – sem. 2)

Wychowanie fizyczne - zaległe zajęcia

Zaległe zajęcia  dla Towaroznawstwa  I st. (UŻiD, TiZJ) z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” odbędą się 24.02.2017 r. o godz. 16.55.

3 sem. ISTiL, RiP I stopnia -ZALICZENIE/EGZAMIN

Egzamin poprawkowy dla Studentów I stopnia, II roku IG z Marketingu i badań marketingowych odbędzie się 17 lutego (w piątek) o godzinie 18.00

- spotykamy się przy Portierni (egzamin pisemny) oraz 21 lutego (we

 

wtorek) od 16.35-18.35 w pokoju B-424 (egzamin ustny). Można wybrać termin i formę. Do egzaminu poprawkowego przystępujemy tylko 1 raz.

Egzaminy u dr Hanny Mackiewicz

Egzamin poprawkowy dla Studentów I stopnia, II roku IG z Marketingu i badań marketingowych odbędzie się 17 lutego (w piątek) o godzinie 18.00 - spotykamy się przy Portierni (egzamin pisemny) oraz 21 lutego (we wtorek) od 16.35-18.35 w pokoju B-424 (egzamin ustny). Można wybrać termin i formę. Do egzaminu poprawkowego przystępujemy tylko 1 raz.

 

Zaliczenie poprawkowe z Marketingu międzynarodowego dla Studentów II stopnia, I rok IG odbędzie się 17 lutego (w piątek) o godzinie 18.45 (zaliczenie pisemne) - spotykamy się przy Portierni oraz 21 lutego (we wtorek) od 16.35-18.35 w pokoju B-424 (zaliczenie ustne). Można wybrać termin i formę. Do zaliczenia poprawkowego przystępujemy tylko 1 raz.

 

Zaliczenie poprawkowe z Etyki dla Studentów I stopnia, I rok IG odbędzie się 17 lutego (w piątek) o godzinie 19.15 (zaliczenie pisemne) - spotykamy się przy Portierni oraz 21 lutego od 16.35-18.35 w pokoju B-424 (zaliczenie ustne). Można wybrać termin i formę. Do zaliczenia przystępujemy tylko 1 raz.

Studenci I roku II stopnia kierunku Towaroznawstwo

Przypominamy, że w celu otrzymania legitymacji studenckiej należy dokonać opłaty  w wysokości 17 zł na numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakończony numerem PESEL).

Opłat za studia niestacjonarne (w wysokości 2200 zł ze semestr lub w systemie miesięcznym po  440 zł) należy dokonać do 24.02.17r. 

Podanie do Dziekana z prośbą o rozłożenie na raty opłaty semestralnej będzie można złożyć podczas pierwszego zjazdu w Dziekanacie. (Wzór podania do pobrania: tutaj)

Terminy zjazdów http://wpit.am.gdynia.pl/images/dla-studentow/studia-niestacjonarne/terminy_zdjazdow_2017.pdf

Plany zajęć (pojawią się niebawem) http://plany.wpit.am.gdynia.pl/

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

1 sem. TiLwGG, RiFP II st - ZALICZENIE/EGZAMIN

Ekonomia zarządcza - zaliczenie i egzamin

 Wspólny termin zaliczenia i egzaminu poprawkowego z Ekonomii zarządczej dla I sem IG studiów II stopnia.

Proponujemy sobotę 18.02 o godz. 9.00.  

Zbiórka przed Portiernią.

 

Zaliczenie poprawkowe z Marketingu międzynarodowego dla Studentów II stopnia, I rok IG odbędzie się 17 lutego (w piątek) o godzinie 18.45 (zaliczenie pisemne) - spotykamy się przy Portierni oraz 21 lutego (we

 

wtorek) od 16.35-18.35 w pokoju B-424 (zaliczenie ustne). Można wybrać termin i formę. Do zaliczenia poprawkowego przystępujemy tylko 1 raz.

ERASMUS +: rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór studentów zainteresowanych zrealizowaniem jednego semestru studiów w partnerskiej uczelni europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Oferta skierowana jest do studentów, którzy ukończyli I rok studiów, osiągnęli dobre wyniki w nauce oraz znają języki obce. Dzięki programowi mają oni szansę na realizację części studiów w jednej z dziewięciu zagranicznych uczelni partnerskich na terenie Chorwacji, Niemiec, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Włoch. Zaliczenie semestru w uczelni zagranicznej będzie jednoznaczne z zaliczeniem semestru w uczelni macierzystej.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 powinni:

  • Zapoznać się z dokumentem „Program Erasmus+ w Akademii Morskiej w Gdyni. Zasady realizacji” (dokument dostępny jest na Uczelnianej stronie Programu Erasmus+.)
  • Zapoznać się z dokumentem „Zasady realizacji Programu Erasmus na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni” (dokument dostępny jest na Wydziałowej stronie Programu Erasmus+.)
  • Pobrać ze strony wydziałowej/uczelnianej wzór formularza zgłoszeniowego, wypełnić go i złożyć wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie (pok. B-123) u Pani mgr Barbary Kulaszewicz do 28 lutego 2017 roku.

Wszystkie zgłoszone kandydatury zostaną zweryfikowane przez Wydziałową Komisję ds. Programu Erasmus+, która do 7 marca 2017 roku ogłosi ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wymiany międzynarodowej w roku akademickim 2017/2018. Liczba miejsc jest ograniczona.

W celu uzyskanie szczegółowych informacji proszę o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu ERASMUS+ (dr hab. Dariusz Barbucha, prof. nadzw. WPiT, Prodziekan ds. Kształcenia, pok. B-121 lub F-204) i/lub Biurem Współpracy z Zagranicą (mgr Izabela Dudek-Muczyńska, pok. B-106).

Więcej szczegółów dotyczących programu Erasmus+ można znaleźć na: