Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Informacje studia stacjonarne

dr hab. P. Czechowski, prof. AMG-odwołane zajęcia

W dniu 21.02.2017r. (wtorek) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr hab. P. O. Czechowskiego, prof. AMG:

 - laboratoria z przedmiotu „Podstawy analizy danych biznesowych” specjalność IG, sem. 6, gr. 2, godz. 15.00-17.00

 -wykład z przedmiotu „Podstawy analizy danych biznesowych” specjalność IP/IG, sem. 6, godz. 13.00-15.00

 W dniu 22.02.2017r. (środa) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr hab. P. O. Czechowskiego, prof. AMG:

 -wykład z przedmiotu „Portale korporacyjne i społecznościowe” specjalność IG, sem. 6, godz. 13.00-15.00

 - laboratoria z przedmiotu „Podstawy analizy danych biznesowych” specjalność IG, sem. 6, gr. 1, godz. 15.00-17.00

 Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Zapisy na seminarium

Zapisy na seminarium dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim (2016/2017) prowadzi Dziekanat od 21 lutego 2017 r.  do 26 lutego 2017 r. 
Zapisy dokonywane są drogą elektroniczną pod adresem http://wdws.wpit.am.gdynia.pl  DLA STUDENTÓW STUDIÓW
Zapisując się na seminarium należy określić preferencje wyboru seminarium cyframi:

od 1 do 11 - Innowacyjna Gospodarka I st. - semestr 4
od 1 do 12 - Innowacyjna Gospodarka II st. - semestr 2
od 1 do 12 - Towaroznawstwo II st. - semestr 1 i 2

Przydział do grupy seminaryjnej nastąpi wg kryterium średniej ocen z ostatniego semestru. Osoby, które w terminie nie dokonają wyboru, zostaną przydzielone do seminarium w ostatniej kolejności (do grup, w których będą wolne miejsca ).Informujemy, iż uruchomione zostaną seminaria o największej liczbie deklaracji 

 

Wykaz seminariów rozpoczynających się w semestrze letnim 2016/2017 dla studentów stacjonarnych:

Innowacyjna gospodarka studia I stopnia:

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Nowoczesne technologie i narzędzia zarządzania
2. Dr Michał Igielski Wykorzystania dofinansowania zewnetrznego jako narzędzia rozwoju przedsiębiortsw w XXI wieku
3. Dr Andrzej Pogorzelski Finanse przedsiębiorstw/Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw
4. Dr Katarzyna Skrzeszewska Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz gospodarek
5. Dr Małgorzata Stvol Aspekty prawne finansów i przedsiębiorczości
6. Dr Magdalena Klopott Proekologiczne zagadnienia transportu i logistyki
7. Dr Robert Marek Przemiany gospodarcze a rozwój przedsiebiorstw sektora TSL
8. Dr Joanna Miklińska Logistyka i usługi logistyczne w łańcuchach i sieciach dostaw
9. Dr Sławomir Skiba Procesy logistyczne w działalności gospodarczej
10. Dr Ilona Urbanyi-Popiołek Handel morski i transport międzynarodowy
11. Dr inż.  Janusz Żółkiewicz Systemy i technologie informatyczne w biznesie

Innowacyjna Gospodarka II stopnia:

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski Rynki transportowe i towarowe w gospodarce globalnej - wyzwania logistyczne
2. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Biznes elektroniczny oraz technologie ICT w zarządzaniu
3. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska Usługi - organizacja i marketing
4. Dr hab. Dariusz Barbucha prof. nadzw. AMG Systemy informatyczne w logistyce
5. Dr hab. Marek Grzybowski, prof. nadzw. AMG Zarządzanie przedsiębiorstwem w innowacyjnej gospodarce
6. Dr hab. Maciej Matczak, prof. nadzw. AMG Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw na rynkach transportowych i logistycznych
7. Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. AMG Współczesna gospodarka w świetle paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju
8. Dr Magdalena Klopott Zrównoważony transport i logistyka
9. Dr Joanna Miklińska Współczesne tendencje w rozwoju globalnych łańcuchów dostaw i logistyczne aspekty ich funkcjonowania
10. Dr Ilona Urbanyi-Popiołek Transport w handlu międzynarodowym
11. Dr Andrzej Pogorzelski Finanse przedsiębiorstw/Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw
12. Dr Violetta Skrodzka Ewidencja i wykorzystanie informacji finansowych w działalności

Towaroznawstwo studia II stopnia

Lp. Nazwisko i imię prowadzącego Tytuł seminarium 
1. Prof. dr hab. inż.  Piotr Bykowski Bezpieczeństwo żywności - metody i kierunki jego zapewnienia, ich miejsce w prawie UE
2. Prof. dr hab. inż.  Piotr Przybyłowski + dr inż Agata Szkiel, dr inż. Joanna Wierzowiecka, dr inż. Ewa Stasiuk, dr Anna Rój, dr inż. Beata Borkowska, dr inż. Beata Pyryt Jakość i bezpieczeństwo towarów w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju (aspekty technologiczne, środowiskowe i konsumenckie)
3. Prof. dr hab. inż.  Maria Rutkowska + dr inż.  Joanna Brzeska, dr inż.  Alina Dereszewska, dr inż. Aleksandra Heimowska, dr inż. Mariola Jastrzębska, dr inż. Katarzyna Krasowska, dr inż. Magda Morawska Problemy ekologiczne w towaroznawstwie przemysłowym
4. Prof. dr hab. Izabela Steinka Wybrane zagadnienia z higieny
5. Prof. dr hab. Maria Śmiechowska + dr inż. Joanna Newerli-Guz, dr inż. Przemysław Dmowski Jakość i ekologia w towaroznawstwie
6. Dr hab.inż. Aneta Ocieczek,prof. nadzw. AMG Technologiczne i przechowalnicze aspekty kształtowania jakości żywności
7. Dr hab. Marzenna Popek,prof. nadzw. AMG + dr Magdalena Bogalecka, dr inż. Alina Dereszewska Zrównoważony transport morski
8. Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AMG Funkcjonalne i biologicznie aktywne składniki żywności
9. Dr inż. Millena Ruszkowska Konsument na rynku produktów innowacyjnych
10. Dr inż. Joanna Wierzowiecka Systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
11. Dr inż. Jadwiga Stankiewicz Jakość produktów spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia
12. Dr inż. Przemysław Dmowski Kształtowanie i ocena jakości wybranych produktów spożywczych w cyklu ich życia

Opis tematyki seminariów:

Studenci kierunku Towaroznawstwo

UWAGA STUDENCI II STOP. I ROKU MSU, Kierunek TOWAROZNAWSTWO!

Harmonogram zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Towaroznawstwo spożywcze szczegółowe jest dostępny na stronie Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością (zakładka: Dla studentów/ Harmonogram zajęć). Proszę o zapoznanie się z planem realizacji tych zajęć dla poszczególnych specjalności.

 

UWAGA STUDENCI II STOP.  I ROKU MSU SPECJALNOŚĆ UŻID!

Zajęcia z przedmiotu Zaawansowane Zarządzanie Jakością odbędą się w poniedziałek 20.02. w godz. 15-17 zarówno dla grup ćwiczeniowej 1 oraz 2 i będą realizowane przez dwóch prowadzących.

 

UWAGA STUDENCI II STOP.  I ROKU MSU SPECJALNOŚĆ TiZJ, gr ćw. 1!

Zajęcia z przedmiotu Zaawansowane Zarządzanie Jakością dla gr. ćwiczeniowej 1 odbędą się w czwartek 23.02. w godz. 15-17.

Informacja dla studentów II stopnia I roku

Zachęcamy do zapoznania się z planem zajęć na stronie: http://wpit.am.gdynia.pl/index.php/plany-studia-stacjonarne

Przypominamy, że w celu otrzymania legitymacji studenckiej należy dokonać opłaty w wysokości 17 zł na numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakończony numerem PESEL).

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Zajęcia laboratoryjne wprowadzające z towaroznawstwa spożywczego

ZAJĘCIA LABORATORYJNE WPROWADZAJĄCE

Z TOWAROZNAWSTWA SPOŻYWCZEGO

 

Zajęcia wprowadzające dla VI sem. spec. TiZJ z przedmiotu Towaroznawstwo spożywcze odbędą się w laboratorium B-19 w następujących dniach:

wtorek 14.02.17r. godzina 13:00 lab 1, godzina 13:30 lab 2,

środa 15.02.17r.  godzina 10:00 lab 4,godzina 10:30 lab 3.

 

                            

Konsultacje z dr Hanną Mackiewicz

Konsultacje z dr Hanną Mackiewicz w semestrze letnim będą odbywać się we wtorki od 16.30-18.30 w sali B 424.

Zajęcia z Prof. dr hab. inż. Piotrem Przybyłowskim

Wykład z Biotechnologii w ochronie środowiska dla 3,4 semestru TiZJ II stopnia w dniu 13 lutego 2017r. nie odbędzie się.