Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Stypendia

Dodatkowe terminy pracy WKS

Dodatkowe terminy pracy WKS

17.02.2017  PIĄTEK

15.00-18.00

18.02.2017 SOBOTA

13.00-16.00

20.02.2017 PONIEDZIAŁEK

09.00-13.00

21.02.2017 WTOREK

09.00-13.00

22.02.2017 ŚRODA

09.00-13.00

 

 

STYPENDIA NA SEMESTR LETNI

 STYPENDIA NA SEMESTR LETNI

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej w AMG przyjmowane są w terminie 08.02.2017÷22.02.2017 w pokoju 410 w godzinach dyżurów WKS.

 Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/Rektora od semestru letniego  powinni składać kompletny wniosek.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
 • Oświadczenie studenta (Załącznik 16)
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik 8 + potwierdzenie średniej)

 

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
 • Oświadczenie studenta (Załącznik 16)
 • -Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik 2) w tym dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta zgodnie z Załącznikiem 3*

 

*Uwaga: należy uwzględnić wszystkie rodzaje dochodu studenta i/lub członka jego rodziny

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7 + orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności)

Studenci AMG, którzy ubiegali się o pomoc materialną w semestrze zimowym 2016/2017 - stypendium socjalne/Rektora  (o ile nie zmieniła się ich sytuacja materialna):

stypendium socjalne

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni (Załącznik 2b)
 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
 • Oświadczenie studenta (Załącznik 16)

 

stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7 + orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności)

Tegoroczni absolwenci studiów I stopnia AMG (którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze zimowym 2016/17) ubiegający się o pomoc materialną w semestrze letnim 2016/2017  już jako studenci studiów II stopnia składają następujące dokumenty:

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni (Załącznik 2b)

 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
 • Oświadczenie studenta (Załącznik 16)

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik 8. + potwierdzenie średniej z suplementu)

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7 + orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności)

 

Wzory wniosków znajdują się na stronie głównej Uczelni oraz na stronie WPiT

TERMINY DYŻURÓW WKS:

 

 

 

 

 

Data

Godzina

14.02.2017r.

9:00-13:00

15.02.2017r.

9:00-13:00

16.02.2017r.

9:00-13:00

17.02.2017r.

15:00-18:00

18.02.2017r.

13:00-16:00

20.02.2017r

9:00-13:00

21.02.2017r.

9:00-13:00

22.02.2017r.

9:00-13:00

 

 

Pozostałe daty dyżurów WKS zostaną podane w późniejszym terminie

 

 

 

 

 

Uwaga studenci!

Uwaga studenci!

Prosimy o stawienie się w Wydziałowej Komisji Stypendialnej w pokoju B404 w dniach 29.11.2016-1.12.2016r. w godzinach wyznaczonych przez od 9.00 do 12.00, w celu odebrania decyzji o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

 

 

Komunikat dla osób, które ubiegają się o stypendium socjalne

Poniżej znajduję się lista, osób  z numerami indeksu i wyliczonym dochodem na jedną osobę. 

Czytaj więcej...

Stypendia Rektora zima 2016/2017

Poniżej znajduje się lista osób, którym przyznano stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickim 2016/2017. Zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i  wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni, informujemy, że na danym kierunku i stopniu studiów może otrzymać do 10% najlepszych studentów.

Czytaj więcej...

Dyżury WKS

Godziny pracy komisji stypendialnej:

17.12.2016r. 13:00-15:00

Godziny pracy komisji na pozostałe dni zostaną podane w późniejszym terminie.

Kwoty stypendiów w semestrze zimowym 2016/2017

Kwoty stypendiów w semestrze zimowym 2016/2017

Czytaj więcej...