Kalendarz

23.10.2017 - 30.11.2017

Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa wraz z siedmioma innymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz Carrefour Polska już po raz trzeci wezmą udział w realizacji projektu edukacyjno - badawczego  „ABC Zdrowego Żywienia”. W roku szkolnym 2017/2018 uzyskano finansowanie na  projekt skierowany do dzieci w wieku 7-9 lat oraz ich Rodziców  „ABC Zdrowego Żywienia – ABC Żywienia Dzieci i Rodziców” . Tytułem badań będzie : "Długoterminowy wpływ jednorazowej i podtrzymywanej edukacji żywieniowej na zachowania żywieniowe dzieci". 

13.11.2017 - 19.11.2017

W dniach 13-19 listopada br. odbędzie się wyjątkowa, X edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wydział PiT po raz kolejny będzie partnerem tego międzynarodowego projektu, który promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ŚTP:  http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
03.10.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 03.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 03.10.2017