Kwoty stypendiów

Kwoty  miesięczne stypendiów w semestrze letnim  2016/2017

W związku z przyznanej większej kwoty na stypendium Rektora dla najlepszych studentów przedstawiamy nowe propozycje stawek:

Stypendium socjalne

0-668.20

550 zł

668,21 - 850,20

350 zł

Dodatek zwiększenia (mieszkaniowe)

290 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Znaczny

400 zł

Umiarkowany

300 zł

Lekki

200 zł

   Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

powyżej >=50

1100,00 zł

40>=   < 50

                              950,00 zł

30>= <40

                              750,00 zł

20>= <30

                              480,00 zł

<20

                              300,00 zł

 Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i  wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni  § 4 punkt 4: "Łączna  miesięczna  wysokość  stypendium  socjalnego  oraz  stypendium  Rektora  dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90%    najniższego    wynagrodzenia zasadniczego asystenta w miesiącu poprzedzającym semestr    (wrzesień,    luty), ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich"!

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

Marzenna Popek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 31.07.2017