Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka, st. II, sem. I

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia drugiego stopnia, stacjonarne) naboru 2017/2018, w przyszłym semestrze, studenci sem. II będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne humanistyczno – społeczne

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 16.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 16.01.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Towaroznawstwo, st. I, sem. I

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2017/2018, w przyszłym semestrze, studenci sem. II będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne humanistyczno – społeczne I

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 18.01.2018 r., godz. 9:00 (czwartek) do 22.01.2018 r., godz. 9:00 (poniedziałek) i dotyczą studentów obecnego sem. I.

Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 16.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 16.01.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka, st. I, sem. I

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2017/2018, w przyszłym semestrze, studenci sem. II będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne humanistyczno – społeczne I

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 18.01.2018 r., godz. 9:00 (czwartek) do 22.01.2018 r., godz. 9:00 (poniedziałek) i dotyczą studentów obecnego sem. I.

Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 16.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 16.01.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017