Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Informacje o katedrze

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 83, 81-225 Gdynia, pokój B-408
tel. 58 55 86 603; keipgatwpit.am.gdynia.pl

Obszary działalności naukowo – badawczej i dydaktycznej:

  • ekonomia (w tym procesy globalizacji i integracji, modele wzrostu, problemy rynku pracy);
  • polityka gospodarcza (w tym rola państwa, rozwój lokalny i regionalny, gospodarowanie przestrzenią, współpraca terytorialna, Europa Bałtycka);
  • konkurencyjność i innowacyjność;
  • trwały, zrównoważony i inteligentny rozwój, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka obiegu zamkniętego;
  • analiza i modelowanie zjawisk ekonomicznych;
  • rachunkowość, finanse przedsiębiorstw i publiczne oraz rynki finansowe;
  • metody zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwie;
  • marketing.

Kontakt

Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej :

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. AMG
Pokój: B-408
Telefon: 58 55-86-235
Adres e-mail:a.przybylowskiatwpit.am.gdynia.pl

Zastępca Kierownika:

dr  Izabela Straczewska
Pokój: B-408 a
Telefon: 58 55-86-250
Adres e-mail:i.straczewskaatwpit.am.gdynia.pl

Sekretariat:

Róża Dudczak
Pokój: B-408
Telefon: 58 55-86-603
Adres e-mail:keipgatwpit.am.gdynia.pl

Adres

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 83-87
81-225 Gdynia

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Kamil Ciesielski
05.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Wysinski 01.12.2017