Habilitacyjne

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane decyzją Rad Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

W dyscyplinie Towaroznawstwa

           Monika Radzymińska, Konsument na rynku żywności lokalnej – studium empiryczne (2017)

Mariola Jastrzębska, Możliwości wykorzystania odpadów poliestrowo-szklanych w gospodarce o obiegu zamkniętym (2017)

Małgorzata Lottko, Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie (2016)

Piotr Oskar Czechowski, Nowe metody oraz modele oceny jakości danych pomiarowych w sieciach monitorujących zanieczyszczenia atmosfery (2015)

Tomasz Bogajewski, Towaroznawcze i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami opakowaniowymi (2015)

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Alina Jażdżewska
22.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 07.02.2018