Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych

W dniu 10 lipca, mgr MONIKA SZYDA, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej decyzją Rady Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Praca doktorska zatytułowana Ocena jakości usług handlowych on-line w gospodarce morskiej, na wniosek recenzentów została wyróżniona przez Radę Wydziału.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych. 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Ewa Simonyan
10.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 10.08.2017