Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych

w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Lp.

Termin seminarium

Godzina

Miejsce

Prelegent

Tytuł wystąpienia

1.

19.03.2018

14.00

B 435

mgr Jędrzej Charłampowicz

Mechanizmy kształtowania i funkcjonowania rynku frachtowego na przykładzie morskich przewozów kontenerowych

2.

09.04.2018

14.00

B 435

mgr inż. Michał Kuzia

Kształtowanie zrównoważonej mobilności dla podnoszenia jakości życia w świetle koncepcji inteligentnych miast

3.

21.05.2018

14.00

B 435

Mgr Karolina Gwarda

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jako element koncepcji miasta bezodpadowego

4.

22.06.2018

14.00

B 435

dr Robert Marek

Uwarunkowania rozwoju morskich terminali kontenerowych

5.

27.03.2018

10.00

B 435

dr Magdalena Bogalecka

Wpływ warunków pogodowych na straty związane 
z uwolnieniem substancji chemicznych podczas wypadków infrastruktur krytycznych

6.

24.05.2018

9.00

B 435

dr inż. Magda Morawska

Modyfikowane folie skrobiowe

7.

29.05.2018

10.00

B 435

dr inż. Katarzyna Krasowska

Badania pilotażowe nad podatnością na degradację
w Morzu Bałtyckim napromieniowanych poliestrów

8.

23.03.2018

11.00

Sala seminaryjna KSI

Dr Natalia Mańkowska

Program i założenia badań w roku 2018

9.

20.04.2018

11.00

Sala seminaryjna KSI

Mgr Paweł Wolski/ mgr Paweł Szyman

Postępy w prowadzonych badaniach

10.

25.05.2018

11.00

Sala seminaryjna KSI

Dr hab. Dariusz Barbucha, prof. AMG

Sesja specjalna na ICCCI 2018

11.

15.06.2018

11.00

Sala seminaryjna KSI

Dr Ewa Ratajczak-Ropel

Nowe wyzwania badawcze w zakresie szeregowania projektów

12.

16.03.2018

9.15

B 435

dr Hanna Mackiewicz 

Godność w pracy zarobkowej

13.

13.04.2018

9.15

B 435

Dr inż. Aleksandra Grobelna

Konflikt praca  -  życie osobiste. Przejawy, uwarunkowania  i konsekwencje w perspektywie pracowników branży hotelarskiej

14.

18.05.2018

9.15

B 435

Dr Maciej Meyer 

Kulturowe uwarunkowania zachowań globalnego konsumenta

15.

08.06.2018

9.15

B 435

Dr Edyta Spodarczyk

Odpowiedzialność społeczna konsumenta

16.

09.03.2018

11.00

B 435

dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Partycypacja bezpośrednia pracowników

17.

20.04.2018

11.00

B 435

dr Tomasz Owczarek

Analiza wpływu wdrożenia dyrektywy siarkowej na zanieczyszczenie powietrza

18.

25.05.2018

11.00

B 435

dr Violetta Skrodzka

Rachunkowość w działalności rolniczej

19.

15.06.2018

11.00

B 435

dr Agnieszka Hajduk

Behawioralna zmiana w nauce o finansach

20.

23.03.2018

10.00

B 209

dr inż. Joanna Newerli-Guz

Towaroznawcze i konsumenckie aspekty jakości przypraw

21.

27.04.2018

10.00

B 209

mgr inż. Michał Kuzia

Kształtowanie zrównoważonej mobilności na rzecz podnoszenia jakości życia w świetle koncepcji inteligentnych miast

22.

25.05.2018

10.00

B 209

dr inż. Przemysław Dmowski

Próba wykorzystania wielowymiarowych metod analizy danych do oceny jakości naparów na podstawie badań sensorycznych i wybranych parametrów fizykochemicznych

23.

15.06.2018

10.00

B 209

dr inż. Agnieszka Palka

Innowacyjne mrożone produkty mleczarskie wyprodukowane na bazie alternatywnych surowców dla mleka krowiego

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 07.05.2018