Seminaria naukowe

 

Harmonogram seminariów naukowych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 

Lp.

Termin seminarium

Godzina

Miejsce

Prelegent

Tytuł wystąpienia

1.

 

23.10.2017

 

14.00

B 435

Dr Joanna Miklińska

Nowoczesne obiekty logistyczne w sieciach dostaw – aspekty ekonomiczno-prawne techniczno-przestrzenne

2.

27.11.2017

14.00

B 435

 

Dr Sławomir Skiba

 

Ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wodnej w Polsce

3.

29.01.2016

14.00

B 435

 

Mgr Karolina Gwarda

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
w obiegu zamkniętym

4.

29.01.2018

14.00

B 435

 

Mgr inż. Michał Kuzia

 

Zrównoważona mobilność

w świetle koncepcji inteligentnych miast

5.

24.11.2017

12.00

B 435

Dr Magdalena Bogalecka

Statystyczna identyfikacja procesu konsekwencji wypadków statków morskich

6.

15.12.2017

12.00

B 435

Mgr inż. Hanna Miller

Wpływ wybranych chemikaliów, transportowanych zbiornikowcami przez Bałtyk, na stężenie barwników fotosyntetycznych w komórkach fitoplanktonu morskiego

7.

26.01.2018

12.00

B 435

Dr inż. Magda Morawska

Jadalne opakowania skrobiowe

8.

20.09.2017

11.00

KSI

Dr Natalia Mańkowska

Autoreferat  pracy doktorskiej „Wpływ usług
e-administracji na konkurencyjność międzynarodową w wymiarze instytucjonalnym”

9.

10.11.2017

11.00

KSI

Dr Ewa Ratajczak-Ropel

Wyniki badań nad szeregowaniem projektów
z ograniczeniami zasobowymi

10.

01.12.2017

11.00

KSI

Mgr Paweł Szyman

Program badań na rok 2018

11.

 

15.12.2017

 

 

11.00

 

 

KSI

 

Mgr Paweł Wolski

Program badań na rok 2018

12.

27.10.2017

9.15

B 435

Dr Maciej Meyer

Problematyka kulturowa  w naukach ekonomicznych

13.

24.11.2017

9.15

B 435

Dr Tomasz Studzieniecki

Współpraca międzynarodowa,  a rozwój turystyki Regionu Morza Bałtyckiego

14.

12.01.2018

9.15

B 435

Dr Marzena Wanagos 

Doskonalenie jakości regionalnego produktu turystycznego

15.

26.01.2018

9.15

B 435

Dr inż. Aleksandra Grobelna

Konflikt praca – życie osobiste. Przejawy, uwarunkowania i konsekwencje w perspektywie pracowników branży hotelarskiej

16.

27.10.2017

11.00

B 435

Mgr Przemysław Wysiński

Rola studenckich kół naukowych w uczelni akademickiej.

17.

10.11.2017

11.00

B 435

Dr inż. Zygmunt Mietlewski

Teoria gier w zarządzaniu.

18.

15.12.2017

10.00

B 435

dr Michał Igielski

Rola pracowników wiedzy w funkcjonowaniu  przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego.

19.

19.01.2018

11.00

B 435

dr inż. Anetta Waśniewska

Ekonomia społeczna a kapitał ludzki

20.

 

27.10.2017

 

11.00

B 301

mgr Marta Korpowska

 

Stabilność antyoksydacyjna żywności w proszku jako wyznacznik jej jakości

mgr inż. Katarzyna Żyłka

 

Postawy i zachowania młodych konsumentów wobec napojów energetyzujących

21.

 

17.11.2017

 

11.00

B 301

mgr inż. Beata Stenka

 

Wykorzystanie rokitnika do produkcji nawilżających emulsji kosmetycznych

 

mgr inż. Joanna Nebel

 

Ocena i zastosowanie metody adsorpcyjnej (krzywej adsorpcji) w badaniach nad przechowalniczymi zmianami jakości chleba

22.

 

01.12.2017

 

11.00

B 301

 

mgr Katarzyna Muszyńska

 

Koszty jakości jako narzędzie zarządzania jakością usług szkoleniowych świadczonych przez Dział Armatorski Akademii Morskiej
w Gdyni

23.

 

15.12.2017

 

11.00

B 301

 

mgr inż. Magda Śniegocka-Dworak

 

Towaroznawcze aspekty produkcji i sprzedaży żywności tradycyjnej i regionalnej

mgr inż. Agnieszka Leszczuk-Piankowska

 

Ocena wpływu wybranych czynników techniczno-technologicznych na parametry cieplnej sterylizacjikonserw rybnych

24.

 

12.01.2018

 

11.00

B 301

 

mgr inż. Anna Suszek

 

Konsumenci w wieku 55+ na rynku innowacyjnej żywności

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 06.01.2018