Seminaria naukowe

 

PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH WPiT AMG -  SEMESTR LETNI
 ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

Katedra

 

Data

 

Godzina

 

Imię i nazwisko prelegenta

 

Temat

 

Katedra
Towaroznawstwa Przemysłowego
i Chemii

27.03.2017

12.00

dr inż. Mariola Jastrzębska

Zagospodarowanie odpadów kompozytowych.

24.04.2017

12.00

dr inż. Aleksandra Heimowska

Zrównoważony rozwój opakowań.

22.05.2017

12.00

dr inż. Joanna Brzeska

Rozgałęzione i usieciowane poliuretany i ich modyfikacje.

Katedra Towaroznawstwa
i Zarządzania Jakością

03.03.2017

11.00

dr inż. Agnieszka Rybowska

Wpływ stereotypów na zachowania żywieniowe.

mgr inż. Joanna Bartkowicz

Postawy wobec entomofagii i uwarunkowania jej akceptacji w ujęciu modelowym.

17.03.2017

11.00

dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter

Determinanty przygotowania przetworów owocowo-warzywnych w gospodarstwach domowych.

dr inż. Marcin Pigłowski

Powiadomienia pierwotne w Reportable Food Registry.

31.03.2017

11.00

dr Romuald Zabrocki

Paradygmat jakości produktu oraz rozwój usług żywieniowych w ocenie konsumentów i usługodawców.

mgr inż. Anna Suszek

Konsumenci w wieku 55+ na rynku innowacyjnej żywności.

07.04.2017

11.00

dr inż. Witold Kozirok

Postawy i zachowania konsumentów wobec suplementów i suplementacji.

mgr inż. Katarzyna Żyłka

Postawy i zachowania młodzieży wobec napojów energetyzujących.

Katedra Towaroznawstwa
i Zarządzania Jakością

28.04.2017

11.00

dr inż. Agnieszka Palka

Innowacyjne produkty mleczarskie wyprodukowane na bazie mleka klaczy.

Mgr Katarzyna Mironiuk

Dieta semiwegetariańska o niskim IG i ŁG oraz zwiększoną podażą NNKT jako element terapii osób z hipercholesterolemią rodzinną.

12.05.2017

11.00

dr Anna Rój

 Ocena potencjalnego wpływu HMF na zdolności antyoksydacyjne ekstraktów polifenoli w obecności wybranych jonów metali.

Dr inż. Anna Platta

Uwarunkowania postaw i zachowań żywieniowych konsumentów wobec nowej żywności.

26.05.2017

11.00

dr inż. Przemysław Dmowski

Próba zastosowania wielowymiarowych metod analizy danych do opracowania profilu sensorycznego naparów herbaty, yerba mate oraz rooibos.

Dr inż. Millena Ruszkowska

Ocena jakości produktów kstradowanych wzbogaconych algami (Spiruliną i Chlorellą) – charakterystyka właściwości sorpcyjnych.

09.06.2017

11.00

dr inż. Ewa Stasiuk

Napoje funkcjonalne nowej generacji.

Mgr inż. Joanna Nebel

Ocena metody adsorpcyjnej (krzywej adsorpcji) w badaniach nad przechowalniczymi zmianami jakości chleba.

23.06.2017

11.00

dr inż. Tomasz Pukszta

Właściwości antyoksydacyjne jako determinanta jakości produktu na bazie superfruits.

Mgr Marta Korpowska

Stabilność antyoksydacyjna żywności w proszku jako wyznacznik jej jakości.

Katedra Ekonomii
i Polityki Gospodarczej

16.03.2017

11.00

mgr Monika Szyda

Ocena jakości usług handlowych on-line w gospodarce morskiej.

27.04.2017

11.00

dr Michał Igielski

Wpływ zidentyfikowanych kluczowych pracowników (pracowników wiedzy) na budowę przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach z RMB (Region Morza Bałtyckiego).

 

11.05.2017

11.00

dr Hanna Kruk

Ocena wymiaru środowiskowego zrównoważonego rozwoju regionów.

08.06.2017

11.00

dr Michał Igielski oraz Bałtycki Port Nowych Technologii /praktycy/

Innowacyjne technologie w gospodarce morskiej.

Katedra Logistyki
i Systemów Transportowych

27.03.2017

14.00

mgr Mariusz Rutowicz

Optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw na przykładzie sektora Oil&Gas.

24.04.2017

14.00

mgr Maciej Zalach

Zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem na przykładzie transportu kontenerowego.

22.05.2017

14.00

mgr Karolina Gwarda

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – analiza rozwiązań stosowanych w wybranych państwach Unii Europejskiej.

19.06.2017

14.00

dr Joanna Miklińska

Tendencje w rozwoju współczesnych łańcuchów i ich implikacje dla funkcjonowania rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych.

10.07.2017

14.00

dr Sławomir Skiba

Energia odnawialna – wybrane zagadnienia ekonomiczne i społeczne.

Katedra Ekonomiki Usług

20.04.2017

13.00

dr Joanna Kizielewicz

Konsumpcja turystów morskiej żeglugi wycieczkowej.

25.05.2017

13.00

dr Marzena Wanagos

Ocena działań samorządu lokalnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w turystyce.

22.06.2017

13.00

dr Maciej Meyer

Teoria innowacji.

Katedra Systemów Informacyjnych

10.03.2017 *

UE Wrocław

15.00

Prof. dr hab. Jerzy Korczak

Reprezentacja wiedzy kolektywnej w  systemach wspomagania decyzji.

24.04.2017*

Politechnika Wrocław

12.00

Dr Ewa Ratajczak-Ropel

Efekt synergiczny współpracy agentów  optymalizacyjnych poszukujących rozwiązań dla problemu MRCPSP.

12.05.2017

11.00

Mgr Natalia Mańkowska

Autoreferat pracy doktorskiej.

09.06.2017

 

Dr hab. inż. Ireneusz

Czarnowski, prof. nadzw. AMG

Projektowanie sieci RBF.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Alina Jażdżewska
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Caban 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Caban 26.06.2017