Działalność statutowa

Działalność statutowa obejmuje realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez tę jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania badawcze realizowane w ramach Działalności Statutowej są finansowane z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa okreśła samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej dotacji oraz innych źródeł.  

W roku 2016 na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego realizowano 8 prace badawczych: 

  1. Prof. dr hab. inż. M. Rutkowska  - Problemy ekologiczne w towaroznawstwie materiałów polimerowych i w transporcie morskim - 2015-2020 - Nr 413/DS2015
  2. Prof. dr hab. P. Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii agentowych  i metod ewolucyjnych w optymalizacji oraz w zarządzaniu -   2014-2017 - Nr 405/DS/14
  3. Prof. dr hab. inż. E. Babicz-Zielińska - Postawy i zachowania konsumentów na rynku towarów i usług innowacyjnych oraz ich uwarunkowania - 2016-20219 - Nr 431/DS/2016
  4. Prof. dr hab. inż. P. Przybyłowski - Techniczne, społeczne i ekonomiczne aspekty kształtowania jakości towarów i usług - 2016-2020 - Nr 432/DS/2016
  5. Prof. dr hab. B. Marciszewska - Międzynarodowy rynek usług turystycznych w świetle współczesnych tendencji rozwoju społeczno-ekonomicznego - 2016-2017 - 433/DS/2016
  6. Dr hab. inż. A. Ocieczek, prof. nadzw. AMG - Parametryczne modelowanie jakości żywności w ujęciu technologiczno-przechowalniczym - 2016-2017 - Nr 434/DS/2016                   
  7. Dr hab. M. Grzybowski, prof. nadzw. AMG - Przemysł i usługi morskie w innowacyjnej gospodarce - 2016-2018 - Nr 435/DS/2016                                  
  8. Prof. dr hab. A. Grzelakowski - Rynki transportowe jako system regulacji sektora Transportu - Spedycji - Logistyki (TSL) w skali globalnej - 2015-2017 - Nr 414/DS/2015

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wiolett Suszek
29.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 29.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.03.2017