Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Dla
Kandydatów

Aktualności

Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy”

R E K R U T A C J A
w roku ak. 2017/2018 (semestr zimowy) 
na Studia Podyplomowe
„Logistyka i Transport Międzynarodowy”  (edycja II)

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2400 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

 • WARIANT I:            jednorazowo za 2 semestry z góry 4800 zł,
 • WARIANT II:           dwie równe semestralne raty po 2400 zł,
 • WARIANT III:         miesięczny system ratalny po 600 zł.

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 240 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty 240,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Akademii Morskiej w Gdyni:

87 1140 1153 0000 2235 4300 1007

koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy” - II edycja


Komplet dokumentów należy składać do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych
do p. Lidii Behmke (58 5586-606) lub do innego pracownika dziekanatu (budynek główny, I piętro), od 19.06.2017 do 22.09.2017

Terminy przyjmowania dokumentów (czerwiec-lipiec):

 • Poniedziałek   12:00 -17:00
 • Wtorek           nieczynne
 • Środa              12:00-17:00
 • Czwartek        08:00-12:00
 • Piątek             12:00-18:00
 • Sobota            8:00-13:00

Uwaga: w celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Akademii Morskiej w Gdyni.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 15-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

Ważne dokumenty do pobrania: 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Bałtycki Festiwal Nauki

Student Maritime Conference 2017

W dniach 23-25 kwietnia 2017 w murach  Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się długo przez wszystkich wyczekiwana IX edycja „Student Maritime Conference 2017”, organizowana przez Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG, które działa przy Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych na WPiT.

Czytaj więcej...

Polsko-Niemieckie Studenckie Seminarium Naukowe

Plakat seminarium 2017W dniu od 7 do 12 maja 2017 roku, w Akademii Morskiej w Gdyni odbędzie się XIV edycja polsko-niemieckiego studenckiego seminarium naukowego "MANAGING CULTURAL DIVERISTY IN EUROPE", organizowanego przez Akademię Morską w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven.

Czytaj więcej...

Program „AKTYWNY SAMORZĄD”

Program „AKTYWNY SAMORZĄD”

W związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jednym z dofinansowań w programie jest dofinansowanie w celu uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczące się w szkole wyższej lub pomaturalnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Czytaj więcej...

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2017

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2017

W dniu 3 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych studentom, którzy otrzymali stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok akademicki 2016/2017 z tytułu osiągnięć naukowych

Czytaj więcej...

Gratulacje!

Miło nam poinformować, iż Bartosz Surawski pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej, na mocy Uchwały Rady Wydziału  Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23.02.2017 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o  zarządzaniu.

Serdecznie gratulujemy!