Informacje dla doktorantów

ODBIÓR DECYZJI SYPENDIALNYCH DOKTORANTÓW W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

Osoby, które złożyły wnioski stypendialne w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 prosimy o odbiór decyzji w terminie do 27.03.2018, w godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów:

Czwartek 22.03.2018 (pokój B-17)

8:00-9:00

Piątek 23.03.2018 (pokój B-17)

8:00-9:00

Wprowadzenie:
A.Suszek 21.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 21.03.2018

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora dla najlepszych doktorantów na semestr letni 2017/2018

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla doktorantów oraz o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej w AMG przyjmowane są w terminie 05.02.2018 - 16.02.2018 w pokoju B-17 w godzinach dyżurów WKSD.

Wprowadzenie:
A.Suszek 25.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 31.01.2018

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
25.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 13.03.2018