Pracownicy

Kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii
dr hab. Marzenna POPEK, prof. nadzw. AMG

 • pokój: c-106
 • telefon: (58)-55-86-234
 • e-mail: m.popekatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: środa, godz. 13.30 - 14.30
 • konsultacje (s. niestacjonarne)
  29 X 2017, 17:30 - 18:30
  9 XII 2017, 10:30 - 11:30

Zastępca Kierownika KTPiCh
dr inż. Katarzyna KRASOWSKA

 • pokój: c-105
 • telefon: (58)-55-86-367
 • e-mail: k.krasowskaatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: czwartek, godz. 10.00 - 12.00
 • konsultacje (s. niestacjonarne)
  29 X 2017, 9:30 - 10:30
  17 XII 2017, 10:30 - 11:30
  14 I 2018, 9:30 - 10:30

prof. dr hab. inż. Maria RUTKOWSKA

 • pokój: c-111
 • telefon: (58)-55-86-585
 • e-mail: m.rutkowskaatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: środa, godz. 13.00 - 14.00

dr hab. inż. Mariola JASTRZĘBSKA, prof. nadzw. AMG

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-604
 • e-mail: m.jastrzebskaatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: środa, godz. 9.00 - 11.00
 • konsultacje (s. niestacjonarne)
  14 X 2017, 8:45 - 9:45
  26 XI 2017, 12:30 - 13:30
  9 XII 2017, 7:30 - 8:00, 10:30 - 11:00
  7 I 2018, 8:00 - 9:00

dr Magda BOGALECKA

 • pokój: c-147
 • telefon: (58)-55-86-591
 • e-mail: m.bogaleckaatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: poniedziałek, godz. 9.15 - 11.15

dr inż. Joanna BRZESKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-383
 • e-mail: j.brzeskaatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: wtorek, godz. 11.00 - 13.00
 • konsultacje (s. niestacjonarne)
  20 X 2017, 15:30 - 16:30
  15 XII 2017, 15:30 - 16:30
  26 I 2018, 15:30 - 16:30

dr inż. Alina DERESZEWSKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-604
 • e-mail: a.dereszewskaatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: wtorek, godz. 9.00 - 11.00
 • konsultacje (s. niestacjonarne)
  15 X 2017, 16:00 - 17:00
  25 XI 2017, 10:30 - 11:30
  17 XII 2017, 9:30 - 10:30
  14 I 2018, 9:30 - 10:30

dr inż. Aleksandra HEIMOWSKA

 • pokój: c-105
 • telefon: (58)-55-86-367
 • e-mail: a.heimowskaatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: piątek, godz. 11.00 - 13.00
 • konsultacje (s. niestacjonarne)
  ​14 X 2017, 13:00 - 14:00
  16 XII 2017, 12:30 - 13:30

dr inż. Magda MORAWSKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-383
 • e-mail: m.morawskaatwpit.am.gdynia.pl
 • konsultacje: wtorek, godz. 9.00 - 11.00

mgr Joanna GEBLER

 • pokój: c-152
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: j.gebleratwpit.am.gdynia.pl

mgr inż. Hanna MILLER

 • pokój: c-147
 • telefon: (58)-55-86-591
 • e-mail: h.milleratwpit.am.gdynia.pl

mgr inż. Cecylia WÓJCIK

 • pokój: c-8
 • telefon: (58)-55-86-548
 • e-mail: c.wojcikatwpit.am.gdynia.pl

Eleonora BUDZYŃSKA

 • pokój: c-152
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: e.budzynskaatwpit.am.gdynia.pl

Anna KASPRZAK

 • pokój: c-8
 • telefon: (58)-55-86-548
 • e-mail: ktpichatwpit.am.gdynia.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra TPiCh

Wytworzył informację:

M.Bogalecka
28.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Bogalecka 08.01.2018