Stypendia

Decyzje w sprawie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora dla najlepszych doktorantów

W tabeli poniżej znajduje się lista doktorantów, którym przyznano stypendia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów AMG wprowadzonego Zarządzeniem nr 3 Rektora AMG z dn. 29.01.2014r. i Zarządzeniem  Rektora AMG z dn. 17.12.2014r. oraz zgodnie z Protokołem z posiedzenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej AMG z dn. 06.11.2017r.

Wprowadzenie:
A.Suszek 06.12.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 06.12.2017

Lista rankingowa

 Poniżej znajduje się propozycja listy rankingowej doktorantów, którzy złożyli wniosek i nabyli prawo do stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów. W przypadku wątpliwości należy zgłosić swoje uwagi do WKSD w terminie do 01.12.2017 w godzinach dyżurów Komisji.

Nr albumu

Liczba punktów

28766

Wprowadzenie:
A.Suszek 30.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 30.11.2017

PROGRAM STYPENDIALNY DO NIEMIEC W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018 STOWARZYSZENIA GFPS-POLSKA

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane  wydarzenia i stypendia pozyskiwane są  
z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Wprowadzenie:
A.Suszek 29.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 29.10.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

Paulina Witt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 20.03.2017