Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK.
  2. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
  3. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
  4. Oryginał i ksero dyplomu oraz suplementu do dyplomu (w wypadku gdy uczelnia Kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia) -  tylko kandydaci na II stopień studiów. 
  5. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Towaroznawstwo. 

Wzory:

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

K.Gwarda
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 09.01.2018