Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Dodatkowe dyżury WKS

Studenci , którzy chcą donieść niezbędne dokumenty do stypendium socjalnego, mogą to zrobić w  trakcie poniżej podanych terminach  dyżurów : 
Wtorek 17.10.2017 godz. 11.00-13.00,
Środa 18.10.2017  godz. 8.00-9.00,
Piątek 20.10.2017 godz.  9.00-11.00.
Wprowadzenie:
A.Suszek 13.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 13.10.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017