Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Studenckie Dni Jakości 2018

22-23 marca bieżącego roku, odbyła się VI Konferencja Naukowa z cyklu „Studenckie Dni Jakości” organizowana przez Naukowe Koło Towaroznawstwa „Cargo”, działające przy Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Gdyni. Tematem głównym tegorocznego spotkania było: „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnego towaroznawstwa”. Panel dyskusyjny umożliwił podjęcie dialogu dotyczącego problemów współczesnego towaroznawstwa oraz integrację środowiska studentów z całej Polski.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 14.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 06.04.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017