Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Nowe procedury związane z dyplomowaniem

Na stronie WPiT w sekcji STUDENCI/Dyplom (http://wpit.am.gdynia.pl/dyplom) umieszczone zostały nowe procedury związane z dyplomowaniem na WPiT, jak również zagadnienia na egzamin dyplomowy, obowiązujące studentów, kończących studia w semestrze letnim 2017/2018. Proszę o zapoznanie się z nimi.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 15.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 15.02.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Towaroznawstwo, st. II, sem. I i II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia drugiego stopnia, niestacjonarne) naboru 2017/2018, w najbliższym semestrze, studenci sem. I/II będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 15.02.2018 r., godz. 9:00 (czwartek) do 19.02.2018 r., godz. 9:00 (poniedziałek) i dotyczą studentów obecnego sem. I/II.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 13.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 13.02.2018

Przesunięcie zajęć z dr B. Surawskim - zajęcia od 26 lutego 2018

Przedmioty prowadzone przez dra B.Surawskiego w semestrze letnim rozpoczną
się z dwutygodniowym opóźnieniem, to jest w tygodniu rozpoczynającym się 26
lutego. Dotyczy to przedmiotów: 
- Metody Organizacji i Zarządzania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
Zachowania Organizacyjne - 2 rok kierunku IG st. stacj.
- wykład monograficzny, Zarządzanie Wiedzą - - 3 rok kierunku IG st. stacj.
Wprowadzenie:
P.Wysinski 09.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Wysinski 09.02.2018

Zapisy na seminarium - 1 sem. TiZJ, 1 i 2 sem. ŻiD II stopnia

Uprzejmie informujemy, że zapisy do grup seminaryjnych dla studentów 1 i 2 semestru, kierunku Towaroznawstwo – studia II stopnia (specjalności: TiZJ, ŻiD) będą odbywać się od 19.02.2018 r. (tj. poniedziałek) do 22.02.2018 r. godz. 24:00 (tj. czwartek).

Wprowadzenie:
L.Behmke 07.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
L.Behmke 14.02.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017