Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Zaliczenie/Egzamin u dr A. Hajduk

Poprawa u dr A. Hajduk:

Egzamin poprawkowy z rachunkowości odbędzie się dn. 21.09.br o godz.

18.00, pok. B-416. Również w tym terminie zapraszam moich seminarzystów, którzy dotąd nie zaliczyli seminarium dyplomowego.

Konsultacje z dr A. Hajduk:

We wrześniu konsultacje z dr A. Hajduk odbywają się we wtorki w godz.

10.00-12.00, pok. B-416.

Wprowadzenie:
L.Behmke 08.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
L.Behmke 08.09.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Caban 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Caban 18.07.2017