Kontakt z WKS

Kontakt z WKS:

osobisty: 
pokój B 410 (4 piętro, budynek B)
tel.: 58 55 86 267 (w godzinach dyżurów)
e-mail:
studenci studiów niestacjonarnych: ksnwpitatam.gdynia.pl 
studenci studiów stacjonarnych: ksdwpitatam.gdynia.pl
adres pocztowy:
Dziekanat WPIT
Wydziałowa Komisja Stypendialna studia stacjonarne/niestacjonarne 
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

 

Terminy dyżurów co semestr ulegają zmianie i są podawane na stronie WPiT w zakładce „stypendia”.

Opiekunem WKS jest dr hab inż. Marzenna Popek, prof. nadzw. AMG – Prodziekan ds. Studenckich WPiT  (m.popekatwpit.am.gdynia.pl)
Uczelniana Komisja Stypendialna(UKS )  jest organem odwoławczym.

Wszelkie odwołania zaadresowane do UKS, prosimy składać do WKS, w godzinach pracy WKS.

WKS opiniuje podanie studenta i przekazuje do UKS.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

Marzena Popek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 29.09.2017