Stypendia

Decyzje w sprawie stypendium socjalnego, specjalnego oraz Rektora dla najlepszych studentów

Prosimy o odbiór decyzji w sprawie:
- stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie od 13.11.2017 do 22.11.2017,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów od 14.11.2017 do 22.11.2017

w godzinach dyżurów Komisji Stypendialnej w pokoju B410

Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 10.11.2017

Lista rankingowa

Uwaga studenci,

w załączniku poniżej znajduje się propozycja listy rankingowej studentów, którzy złożyli wniosek i nabyli prawo do stypendium Rektora. W przypadku wątpliwości należy zgłosić swoje uwagi do WKS w terminie do 10.11.2017 w godzinach dyżurów Komisji.

Załącznik.

 

 TERMINY DYŻURÓW WKS

Wprowadzenie:
A.Suszek 07.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 07.11.2017

PROGRAM STYPENDIALNY DO NIEMIEC W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018 STOWARZYSZENIA GFPS-POLSKA

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane  wydarzenia i stypendia pozyskiwane są  
z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Wprowadzenie:
A.Suszek 29.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 29.10.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
19.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 22.08.2017