Stypendia

Dodatkowe dyżury WKS

Studenci , którzy chcą donieść niezbędne dokumenty do stypendium socjalnego, mogą to zrobić w  trakcie poniżej podanych terminach  dyżurów : 
Wtorek 17.10.2017 godz. 11.00-13.00,
Środa 18.10.2017  godz. 8.00-9.00,
Piątek 20.10.2017 godz.  9.00-11.00.
Wprowadzenie:
A.Suszek 13.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 13.10.2017

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla studentów na rok akademicki 2017/2018, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Studenci, którzy spełniają warunki regulaminu, mogą aplikować o stypendium do dnia 27 października 2017 roku.

Wprowadzenie:
A.Suszek 05.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 05.10.2017

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej

W najbliższym tygodniu tj. w dniach 02.09.-07.10.2017r  WKS będzie przyjmować wnioski o stypenia w pokoju B410 w następujących godzinach:

Poniedziałek    10.00 - 12.00

Wtorek                8.00 - 9.00

Środa                  8.00 - 9.00

Czwartek          15.00 - 17.00

Piątek               9.00 - 11.00

Sobota             12.00 - 14.00

 

Wprowadzenie:
A.Suszek 29.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 06.10.2017

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Akademii Morskiej w Gdyni wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z załącznikami studenci składają w dziekanacie WPiT do dnia 5 października 2017 roku.

Wzór wniosku oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku znajdują się na stronie Uczelni.

Wprowadzenie:
A.Suszek 20.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 20.09.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
19.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 22.08.2017