Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Ankiety - ocena nauczyciela akademickiego za sem. letni 2017/2018

Drodzy Studenci,

W związku z kończącym się semestrem letnim roku akademckiego 2017/2018, na WPiT została uruchomiona procedura dokonywania ocen pracowników naukowo-dydaktycznych (+ zajęć przez nich prowadzonych) przez studentów. W tym celu, w minionych dniach zostały udostępnione Państwu w systemie Wirtualna Uczelnia ankiety ocen.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 20.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 20.06.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, TOWAROZNAWSTWO, ST. II, SEM. I I II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia drugiego stopnia, niestacjonarne) naboru 2017/2018, w najbliższym semestrze, studenci sem. II i III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 18.06.2018 r., godz. 21:00 (poniedziałek) do 21.06.2018 r., godz. 21:00 (czwartek) i dotyczą studentów obecnego sem. I i II.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 15.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 15.06.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, TOWAROZNAWSTWO, ST. I, SEM. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia, niestacjonarne) naboru 2017/2018, w najbliższym semestrze, studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 18.06.2018 r., godz. 21:00 (poniedziałek) do 21.06.2018 r., godz. 21:00 (czwartek) i dotyczą studentów obecnego sem. II.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 15.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 15.06.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, INNOWACYJNA GOSPODARKA, ST. II, SEM. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia drugiego stopnia, niestacjonarne) naboru 2017/2018, w najbliższym semestrze, studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 18.06.2018 r., godz. 21:00 (poniedziałek) do 21.06.2018 r., godz. 21:00 (czwartek) i dotyczą studentów obecnego sem. II.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 15.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 15.06.2018

INFORMACJE DLA STUDENTA / SŁUCHACZA / DOKTORANTA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych: Akademia Morska w Gdyni, ulica Morska 81-87.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paulina Jaroś, tel. 58-5586-312, email: p.jarosatau.am.gdynia.pl                                  

            Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

Wprowadzenie:
A.Suszek 07.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 15.06.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017